Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-07-02 at 9.33.19 am

 

Lampa corpului este ochiul (Matei 6:22). "Sistemul nostru senzorial distorsionează informațiile pe care le colectăm.
Nu există nici un fel de culoare în lumea reală. Culoarea este făcută în minte.
În lumea exterioară există raze de lumină cu diferite lungimi de undă, dar nu au nici o culoare. Când informațiile despre aceste raze din ochi ajung la creier nostru, diferitelor lungimi de undă sunt atribuite culori diferite.
În mod similar, ne uităm la o stâncă și percepem un bloc solid de material.
De fapt, vedem roiurile particulelor subatomice separate prin mult spațiu gol. Simțurile noastre limitate și centrul de procesare insistă pe adevărul de rocă complet solidă fără nici un spațiu gol: o percepție aproape nebună a lumii în care trăim.
De asemenea, rîde de ‘adevăr’, dacă luăm în considerare adevărul ca ceea ce se întâmplă cu adevărat; cum știm ‘ce sa întâmplat cu adevărat‘?
Întregul nostru mijloc de percepție și înțelegere a ceea ce se întâmplă în jurul nostru devine brusc inadecvat!
Dar dacă percepția noastră asupra lumii nu este aceeași cu cea a unui gândac sau a unui liliac care vede în infrared sau ultraviolet, merită să luăm în vedere că, printre lucrurile pe care nu le simțim, există ceva divin?"
(Andrew Parker, Geneza Enigma)

 

The lamp of the body is the eye (Matthew 6:22).
"Our sensory system distorts the information that we do collect.
There is no such thing as colour in the real world. Colour is made in the mind.
In the outside world there are light rays with different wavelengths, but they have no colour. When the information on these rays from our eyes arrives at our brain, the different wavelengths are assigned different colours.
Similarly, we look at a rock and perceive a solid block of material.
Actually we are viewing swarms of subatomic particles separated by lots of emply space.
Our limited senses and processing centre insist that the truth is a completely solid rock with no emply space : out almost crazy perception of the world we live in.
It also makes a mockery of truth, if we consider truth as what really happened; how do we know 'what really happened'? Our whole means of perception and understanding of what is happening around us is suddenly beginning to look hopelessly inadequate!
But if our perception of the world is not the same as that of a beetle or a bat, is it worthwhile considering that, among the things we do not sense, there is something divine?"(Andrew Parker, Genesis Enigma)

Archived News

SFD Log In