Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 lame thumb thumb  DENUNTUL

DRAGII MEI COPII.
DESPRE SUFERINTA FIZICĀ CRONICĀ VOM ÎNVĀTA ASTĀZI DE LA OMUL PARALIZAT TIMP DE 28 DE ANI.
VOM MAI ÎNVĀTA DE LA EL SI DESPRE UN PĀCAT FOARTE GREU, ACELA DE A DENUNTA / A VINDE UN OM.

'Omul fusese un soi de anexā, de accesoriu al patului, al unor scînduri si sîrme - înrobirea omului de catre obiect - ca un bātut în cuie pe ticāloasa targā (asa cum aveau sā-L ferece si pe Hristos de lemnul  blestemat al Crucii).
In cei 38 de ani de suferinta nu s-a aratat vrednic sā-si agoniseascā un singur prieten.
Dupā ce patul a fost "învins" si a iesit de sub jugul obiectului, OMUL îsi denuntā singurul binefacātor!

DENUNTUL ESTE UN PĀCAT GREU:

1. E un pācat împotriva Duhului Sfint, deoarece în oricare om existā suflare divina - denuntarea semenului vrea sā zicā vînzare de duh dumnezeiesc si este pācat strigātor la cer.
Denuntarea  smulsā prin torturā nu poate, desigur, fi socotitā drept pācat. Dar pîra la rece, denuntul scris sau oral, turnātoria efectuatā din proprie initiativā si în deplinā libertate a vointei e cel mai abject, mai mîrsav dintre toate miselestile pācate existente.

2. Denuntul este pācat gratuit. Exceptînd cîteva rare cazuri cînd turnatorul e plātit cu bani pesin ori recompensat în alt mod, el nu aduce fāptuitorului nici un profit direct.

3. Vînzātorul actioneazā - ca si unele personaje ale cartilor lui Andre Gide - fārā motivare, din purā plācere drāceascā'. (Nicolae Steinhardt, Dāruind vei dobîndi).

Archived News

SFD Log In