Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-07-21 at 6.46.06 pm

Duminica a 7-a după Rusalii, doi orbi și un mut (și surd) (Matei 9:27).
Dincolo de cele cinci simțuri care ne ajută să supraviețuim.

 

„Lumea pe care o trăim și pe care o cunoaștem nu există cu adevărat.
Vederea oferă o viziune infidelă asupra lumii din jurul nostru; ochiul și unitatea de procesare vizuală din creier ne oferă informații în forma care ne este cea mai utilă.
Aceste mecanisme colectează doar o parte din informațiile disponibile, apoi le filtrează și le distorsionează, astfel încât corpul nostru să poată reacționa la acele informații într-un mod care ne va ajuta cel mai bine să supraviețuim.
Credem că vedem tot ce este de văzut, dar ratăm lumea în razele ultraviolete.
Rocile par complet solide, dar de fapt sunt 99,9% nimic.
Frunzele par verzi, deși nu există culoarea în lumea reală, ci doar unde electromagnetice (luminoase) pe care le detectăm și le transformăm în culoare în creierul nostru.
Dacă rămânem la conceptul de simțuri limitate și rămânem deschisi la minte, putem găsi în această noțiune un motiv pentru a considera existența a ceva dincolo de ceea ce deducem din știință; ceva în univers - ceva pe care nu îl detectăm și care nu este dezvăluit prin tratament științific...” (Andrew Parker).

The 7-th Sunday after Pentecost, two blind men and a mute (and deaf) person (Matthew 9:27).
Beyond the five senses helping us to  survive.

"The world we experience and know does not really exist.
The vision provides an unfaithful view of the world around us; the eye and visual processing unit in the brain provide us with information in the form that is most useful to us.
These mechanisms collect only some of the information available, and then filter and distort it so our body can react to that information in a way that will best help us to survive.
We think we see everything there is to see, yet miss out on the world of ultraviolet.
Rocks appear completely solid but are in fact 99.9 % nothing.
Leaves appear green, regardless that there's no such thing as colour in the real world, only electromagnetic (light) waves that we detect and convert to colour in our brains.
If we stick to the concept of limited senses, and remain open-minded, we may find in this notion some reason to consider the existence of something beyond that which we deduce from science; something in the universe - something that we do not detect, and that is not revealed through scientific treatment..." (Andrew Parker).

 

Archived News

SFD Log In