Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-09-30 la 20:49.29În rugāciunea "Tatāl nostru" cerem ajutor spre a putea iubí pe vrājmasii nostri

Vouā, celor ce ascultati, vā spun:
"Iubiti pe vrājmasii vostri,
faceti  bine celor ce vā urāsc pe voi;
binecuvîntati pe cei ce vā blesteamā,
rugati-vā pentru cei ce vā fac necazuri"!(Evanghelia lui Luca, capitolul 6:27)

În rugăciunea "Tatāl nostru", singur elogiu adresat lui Dumnezeu e cuvântul Tatā,
o laudă care e o îndatorare, o mārturie de dragoste.
Acestui Tatā nu-i cerem decît o bucatā de pîine,
si sîntem gata s-o cîstigām prin munca noastrā.
Îi mai cerem aceeasi iertare pe care o datorām dusmanilor nostri.
Si mai cerem ocrotire ca sā înfruntām Rāul, vrājmas al tuturor.

Cine rosteste "Tatāl nostru" nu e nici trufas, nici nu se înjoseste.
Îi vorbeste Tatālui sāu ca de la om la om, e sigur de iubirea Lui
și de faptul că El stie ce nevoi avem.
Această rugăciune ne aduce aminte zilnic de ceea ce ne lipseste
spre a fi și noi la fel cu Dumnezeu. (Giovani Papini, Viata lui Iisus).

Archived News

SFD Log In