Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2024-01-30 at 6.47.54 pm

 

Duminică, 4 feb.
Cea mai mare poruncă: Evanghelia în miniatură.
Vă puteți imagina o lume în care fiecare persoană să trăiască conform celor două porunci pe care le dă Iisus în Mt. 22:34?
Vă puteți imagina o lume în care fiecare cuvânt, gând și acțiune sunt motivate de o dragoste profundă pentru Dumnezeu și de o dorință pentru bunăstarea altora?
Sună un pic ca Grădina Raiului !
Bibliotecile sunt pline cu volume care descriu filozofiile pentru realizarea societății umane ideale, totuși Iisus articulează planul perfect în câteva propoziții scurte.
Aceste două mari porunci rămân pentru noi un fel de Evanghelie în miniatură.
Vreau ca ele să devină o parte din mine; Vreau să devin un exemplu viu, vizibil pentru ceilalți.

 

 

Sunday, 4th of Feb.
The Greatest Commandment : The Miniature Gospel (Matthew 22:37). 
Can you imagine a world where every person lives according to the two commadments Jesus gives in Mt. 22:34?
Can you imagine a world where every word, thought, and action are motivated by a deep love for God and by a desire for the well-being of others?
Sounds a bit like the Garden of Eden!
Libraries are filled with volumes decribing philosophies for achieving the ideal human society, yet Jesus articulates the perfect plan in a few short sentences.
These two great commandments remain for us a kind of miniature Gospel.
I want them to become a part of me; I want myself  to become a living, breathing example for others.

 

Archived News

SFD Log In