Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

 

Screen Shot 2021-04-22 at 9.57.02 pm

Sf. Mucenic Gheorgie (+ 23 Aprilie 303).

Din pārinti crestini de origine greacā, Gheorghie era soldat în garda împāratului Diocletian.
A fost osîndit la chinuri si moarte pentru credinta în Iisus Hristos.
- Eu sînt atotputernic, asa cum crezi tu cā este Dumnezeul tāu, Hristos, a spus împāratul Diocletian.
Pot sā te omor!
- Gheorghe a rāspuns : Puterea e de partea mea.
Eu pot sā te iubesc în timp ce tu mā torturezi pînā la moarte...

"Înfrînt nu esti atunci cînd sîngeri,
nici ochii cînd în lacrimi ti-s.
Adevāratele înfrîngeri
sînt renuntārile la vis..." (Radu Gyr)

Urāri de bine si de sānātate tuturor celor ce poartā numele Sfîntului.
"La multi ani!"

Archived News

SFD Log In