Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

NAIN-150x150

Pe viatā si pe moarte.

Mecanismul mortii.

Dusmanul l-a convins pe Om sā se revolte împotriva lui Dumnezeu.
Omul, fācînd asta, a pierdut puterea de a opri o altā revoltā, pe care Dusmanul a ridicat-o în organismul Omului (revoltā fizicā si psihicā) împotriva spiritului uman;
Organismul uman la rîndul sāu pierde puterea de a opri revolta materiei neorganice. În consecintā, Satana produce Moartea omului.
Dar Dumnezeu, cînd a creat Omul, i-a dat o asemenea constitutie cā, dacā partea superioarā se revoltā împotrva Lui, consecinta va fi pierderea controlului asupra pārtii inferioare, cu urmare Moartea.
Aceastā consecintā poate fi privitā ca o sentintā de pedeapsā, ca o îndurare si ca un mecanism de sigurantā:
- pedeapsā, pentru cā Moartea - acea moarte de care vorbeste Marta cātre Domnul Hristos " Doamne, miroase urît, cā e mort de 4 zile - acea moarte este neplācutā si degradantā;
- este o îndurare, pentru cā omul, prin acceptarea si umilinta mortii reparā actul de nesupunere. Dusmanul devine instrument, moartea corporalā devine o transformare spiritualā beneficā;
- este un mecanism de sigurantā, pentrucā o imortalitate naturalā ar fi un destin fārā valoare pentru om, o imposibilitate de a fi mîntuit  (C.S.Lewis, Marea minune).

Petre Tutea citeazā Discursul lui Ioan Damaschin din Rugāciunea de la Înmormîntare:
-Care e locul spre care omul se miscā asimptotic?
"În loc luminat, în loc de verdeatā, de unde a fugit toatā durerea, întristarea si suspinul".
- Cum se defineste  omul etern?
"Fāpturā amestecatā din smerenie si din mārire"
-Care e începutul istorei cāderii omului etern?
" Locuitor si lucrātor  al Raiului m-ai rînduit, dar, cālcînd porunca Ta, m-ai izgonit"
- Istoria asta, recuperatorie în sensul ei ultim, nu a avut o constantā supraveghetoare?
"Mai întîi m-ai învātat prin multe minuni si semne, pe mine, rātācitul, iar mai pe urmā Însuti, umilindu-te, ca un îndurat, si cāutîndu-mā m-ai aflat si m-ai mîntuit" (Jurnal cu Petre Tutea).

 

Archived News

SFD Log In