Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

semanatorul-150x150 thumb  Împārtāsire, Ioan Alexandru.

Si-a dat viata pentru noi
Jertfā pentru pācate,
Si-a treia zi a dibîndit învierea
În aceleasi mādulare transfigurate.
Stiind cā o sporeste pe māsura împārtāsirii,
Datu-i-s-au pe mîini toate splendorile dumnezeirii.
Dacā mai putine avînd n-a pāstrat nimic pentru sine,
Cum sā nu ne dāruie mult, cînd totul îi apartine.

Fii gata sā-l primesti fiul meu,
Pregāteste ogorul
Sā poatā pātrunde cu holdele de aur Semānātorul!

Archived News

SFD Log In