Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Filofteia

Exploatarea sexualā, violenta domesticā si demnitatea femeii în bisericā.

 1. Exploatarea sexualā.
Traficul sau sclavia sexuală este fenomenul care presupune exploatarea femeilor și copiilor, în interiorul țării sau peste hotare, prin forțarea acestora de a întreține relații sexuale contra bunurilor materiale sau a banilor.
Exploatarea prin sex comercial cuprinde următoarele ramuri: prostituție, pornografie, trafic sexual cu femei și copii.
În fiecare an se estimează că peste 800 000 femei și copii sunt traficati peste granițele internaționale, ca să nu mai vorbim de numărul celor traficate intern (există un număr anume de bărbați și băieți traficati în aceleași scopuri, dar mult mai mic)

Unele ramuri ale traficului sexual sunt foarte vizibile, cum ar fi prostituția. Dar, multe victime traficate rămân nevăzute în bordeluri de cea mai joasă speță, moteluri, saloane de masaj, cluburi de striptease sau apartamente.
Tiparul migrării traficului de persoane este de la Est la Vest în fiecare țară iar unul dintre elementele comune pe care le au victimele este sărăcia extremă din țările lor; acolo unde nu există oportunități economice, unde locurile de muncă sunt plătite prost sau femeile nu au aceleași drepturi ca bărbații, acestea sunt mult mai vulnerabile la a fi atrase în jocul exploatatorilor.

Sf. Nicolae (+ 6 Dec. 345) nu tine predici despre exploatarea sexualā,
nu compātimeste moralizator pe cele trei fete si nici nu condamnā pe tatāl pierdut. El încearcā discret sā recupereze pe cei pierduti.
Sf. Nicolae cumpārā rochii de mireasā si împlineste visul celor trei fete.

 

2.  Violenta domesticā.
Violenta casnicā poate fi înfāptuitā de sot asupra sotiei, dar este si cazul violentei asupra copiilor, pārintilor sau bātrînilor:
abuzul verbal prin porecle, voce ridicatā, înjurāturi,
emotional prin criticarea personalitātii sau a înfātisārii fizice, amenintare, dispretuire a unui handicap sau boalā,
economic prin control sau limitare a banilor pentru nevoile de bazā,
religios prin oprirea practicilor religioase si a credintei sau dispret la adresa valorilor morale,
sexual prin atingere care produce discomfort sau fricā, activitate sexualā fortatā,
si poate ajunge pînā la bātaie, mutilare genitalā, împroscare cu acid, desfigurare si crimā.
Crima domesticā include lapidarea, arderea, omorul pentru onoare si altele.

Ziua internationalā pentru eliminarea violentei împotriva femeii se celebreazā anual, pe 25 noiembrie, cu scopul de a sensibiliza opinia publicā în fata acestei probleme tot mai apāsātoare a societātii.
Violenta împotriva femeilor este o problemā extrem de serioasā cu care omenirea se confruntā încā din cele mai vechi timpuri si reprezintā o încalcare a drepturilor omului.
Ziua 'împotriva violentei' a fost celebratā de cātre sustinatorii drepturilor femeii încā din anul 1981, cand a avut loc asasinarea a trei surori activiste din Republica Dominicanā .

Sf. Varvara  ( + 4 Dec 306) suferā abuz si  violentā casnicā prin captivitate din partea tatālui ei.
Este captivā într-un turn si apoi decapitatā din cauza credintei în Hristos.

Fetita Filofteia (+ 7 Dec. 1218), crimā domesticā în familie crestinā.
Î
n vîrstā de 12 ani, ea a fost o victimā a violentei domestice.
Este lovitā cu toporul de tatāl ei pentru cā a împārtit mîncarea cu copiii sāraci ai satului.
Fetita Filofteia este Ocrotitoarea copiilor abuzati în familie si societate.

 3. Demnitatea femeii în Bisericā

Femeia gîrbovā (Luca 13:10), aplecatā de spate si deprivatā de demnitate, vine în sinagoga condusā de un functionar religios.
Domnul Hristos o cheamā spre locul central unde El predica (femeile nu aveau acces la partea centralā a sinagogii) si i se adreseazā :
"Femeie, esti dezlegatā de neputinta ta", anticipînd noul rol al femeii în Biserica Crestinā.
Femeile au fācut telogie de la începutul Noului Testament:
- Fecioara Maria discutā taina Sf. Treimi cu Arhanghelul Gavriil: "Fiul, Duhul Sfînt si Cel Preaînalt" (Luca cap.1)
- Prima Cristologie a fost articulatā de douā femei gravide, cînd Elisabeta, "plinā de Duhul Sfînt", o recunoaste pe Maria ca "mamā a Domnului meu" (Luca 1:41). Preotul Zaharia e mut!

- Botezul crestin este initierea în Bisericā si este identic pentru ambele sexe.
Botezul, Ungerea cu Sf. Mir (primirea Sf. Duh) si participarea la trupul si sîngele Domnului nu diferentiazā sexele.
Sf. Apostol Pavel scrie crestinilor din Galatia:
"Cîti în Hristos v-ati botezat, în Hristos v-ati îmbrācat.
Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber;
nu mai este parte bārbāteascā si parte femeiascā, pentru cā voi toti una sunteti in Hristos Iisus" (Galateni 3:27).

- Antropologia crestinā este eshatologicā, adicā întelege natura umanā nu numai în termenii a ceea ce suntem, ci si în ce vom fi.
Cartea Genezei 1:27 spune: "Si a fācut Dumnezeupe om dupā chipul Sāu; dupā chipul lui Dumnezeu l-a fācut; a fācut bārbat si femeie".
Domnul Hristos spune cā "la înviere, nici nu se însoarā, nici nu se māritā, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu" (Matei 22:30).

-
Femeile au fost parte din viata Domnului Hristos:
Privim cu evlavie la Sfînta Fecioarā Maria în momentul conceptiei divine;
Vāduva Ana asteptā pe Mesia, plinā de încredere la vîrsta ei de 82 de ani, la templu;
Luām inspiratie din initiativa Maicii Domnului la nunta din Cana;
Mergem si noi la Fîntîna lui Iacob unde Domnul se descopere femeii din Samaria ca Mesia;
Fericim pe femeia Canaaneancā care îi smulge Domnului admiratie si milā;
Maria preferā sā discute teologie cu Domnul decît sā stea cu Marta în bucātārie;
Suntem si noi mirati de întîrzierea Domnului la patul bolnavului Lazār dar ascultām uimiti teologia învierii pe care o articuleazā surorile Marta si Maria la cimitir;
Stām si noi la masa Cinei de Tainā, cînd Domnul vorbeste despre suferintā si bucurie în limbajul 'durerilor de la nastere', ca un om ce stie vulnerabilitatea si tāria femeii (Ioan 16:21);
Suntem impresionati de durerea si credinta Mariei Magdalena si a celorlalte femei la piciorul crucii;
Maria Magdalena, supranumitā 'Apostolul cātre apostoli', a fost trimisā de Domnul Hristos sā ducā celor 11 apostoli vestea învierii.
-
Nume de femei din Biserica Apostolicā: diaconita Febe (Romani 16:1); Priscila, "împreunā lucrātoarea" cu Sf. Pavel ( 1 Corinteni 16:19); Apostolii Andronic si sotia sa Junia, "vestiti între apostoli si care înaintea mea au fost în Hristos" (Romani 16:7)
-
Sîngele martirilor din tot calendarul ortodox poartā aceeasi durere umanā, indiferent de sex si vîrstā.
- În Biserica Ortodoxā, femeia aduce darul de pîine si vin la altar pentru jertfa cea fārā de sînge.
Traditia Bisericii Apostolice e pāstratā si azi, la sfintirea bisericii, cînd "chipul lui Dumnezeu, femeie si bārbat" intrā în sfîntul altar si sārutā jertfelnicul.

 

Archived News

SFD Log In