Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-04-20 at 2.45.02 pm

Sf. Fecioarā Maria, Stella Maris, (Steaua Mārii), în Vinerea Luminatā.

Miracolul central al creștinismului este Întruparea, când Dumnezeu s-a făcut Om din Fecioara Maria.
Fecioara Maria l-a născut pe Vindecătorul bolii noastre, Iisus Hristos, și este numită ea însăși Izvorul Vindecării.
Vindecarea nu este întotdeauna fizică.
Am experimentat vindecarea unei relații pe care o credeam ruptă irevocabil.
Am fost vindecat de rănile din inima și mintea mea care m-au ținut separat de iubirea lui Dumnezeu.
Și eu personal am experimentat puterea vindecătoare a rugăciunii către Sfânta Fecioară Maria.
Vindecarea are loc și rugăciunea funcționează - și dacă avem ochi să vedem, vom vedea minuni în jurul nostru.
În secolul al XII-lea, Sfântul Bernard de Clairvaux a scris:
„Dacă se ridică vânturile ispitei, dacă ești mânat pe stâncile necazului,
uită-te la stea, cheamă-o pe Mary.
Dacă ești aruncat pe valurile mândriei, ale ambiției, ale invidiei, ale rivalității,
uită-te la stea, cheamă-o pe Mary.
Dacă mânia, avariția sau dorința trupească asaltă cu violență vasul fragil al sufletului tău,
uită-te la stea, cheamă-o pe Mary.
 

The Virgin Mary, Stella Maris, (the Star of the Sea), on Lighted Friday after Easter.
The central miracle of Christianity is the Incarnation, when God became Man from the Virgin Mary.
The Virgin Mary gave birth to the Healer of our sicknes, Jesus Christ, and is called the Fountain of Healing herself.
Healing is not always physical.
I have experienced healing in relationship that I thought were irrevocably broken.
I have been healed from wounds in my heart and mind that kept me separate from the love of God.
And I have personally experienced the healing power of prayer to the St. Virgin Mary.
Healing happens and prayer works - and if we have eyes to see, we will see miracles all around us.

 In the twelfth century, St. Bernard of Clairvaux wrote:
"If the winds of temptation arise; if you are driven upon the rocks of tribulation,
look to the star, call on Mary.
If you are tossed upon the waves of pride, of ambition, of envy, of rivalry,
look to the star, call on Mary.
Should anger, or avarice, or fleshly desire violently assail the frail vessel of your soul,
look at the star, call upon Mary.

Archived News

SFD Log In