Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2024-01-19 at 2.00.07 pm
Duminica lui Zaheu, vameșul (Luca 19).
Paravane de fum morale.
Înțelegerea noastră poate fi împiedicată, fără să știm, de cortinele de fum morale, umbrind revelația intelectuală a lui Dumnezeu.
Iisus a spus că atunci când este luat un angajament moral, acesta aduce înțelegere în minte: „Dacă va alege cineva să facă voia lui Dumnezeu, va afla dacă învățătura Mea vine de la Dumnezeu sau dacă vorbesc de la mine ” (Ioan 7:7). .
Zaheu și-a luat un angajament moral și „mântuirea a venit în casa lui”.

Un student avea multe întrebări, iar un preot i-a dat răspunsuri bune.
- Îl vei urma pe Hristos?
- Nu, sincer, pentru că ar da peste cap felul în care trăiesc!
Și-a dat seama că adevărata problemă pentru el nu era intelectuală, ci morală (Paul Little).
 
 

The Sunday of Zacchaeus, the Tax Collector (Luke 19).
Moral smoke screens. 
Our understanding can be unknowingly hindered by moral smoke screens, overshadowing the intelectual revelation of God. 
Jesus said that when a moral commitment is made, it brings understanding to the mind : "If anyone chooses to do God's will, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own" (John 7:7).
Zacchaeus made a moral commitment and 'salvation came to his house".

A  student had many questions, and a priest gave him good answers.
- Are you going to follow Christ?
- No, frankly because it would mess up the way I'm living!
He realized the real issue for him was not intelectual but moral (Paul Little).

Archived News

SFD Log In