Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-07-30 at 9.04.29 am

Luminarea celor 2 orbi : "Sā fie luminā!" (Matei 9:27).

Ca sā folosesc o metaforā sau o figurā de stil, "prima zi" a celor doi orbi a fost cea în care Domnul Hristos le-a zis: "Sā fie!", si le-a dat ochi sā vadā lumina.
Soarele si luna erau pe cer, noaptea si ziua urmau una dupā alta, dar pentru cei doi orbi lumina nu exista.
Porunca "Sā fie!" o gāsim în 'Facere', prima carte din Biblie, cînd Dumnezeu creazā totul prin cuvînt.
La început, Dumnezeu a zis "Sā fie luminā"!, si a numit-o zi, deci soarele era pe cer.
În ziua a patra Dumnezeu a zis : "Sā fie luminātori pe cer"!
Nu e o confuzie, numai cā acum Dumnezeu creazā animalele si omul, fiinte care au ochi si "vād" lumina soarelui (ideia este preluatā dupā Prof Rāzus, Institutul Teologic Bucuresti 1974).

O altā metaforā este luminarea spiritualā, descoperirea "Legii Morale", deschiderea ochilor constiintei ca sā vadā lumina moralā.
Zi-mi, Doamne, si mie: "Sā fie luminā"!

Archived News

SFD Log In