Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2018-05-20 at 9.39.17 pm


"House of Virgin Mary" - "Casa Sfintei Fecioare"

Este localizatā pe vîrful muntelui "Bulbul" la o distantā de 9 km de Ephesus.
Locul de pelerinaj al Sfintei Fecioare  Virgin Mary este înconjurat de verdeatā.
Este locul unde Sf Fecioarā si-a petrecut ultimele zile. Aici venea cu Apostolul Ioan care a primit "in casa sa pe Maica Domnului" dupa rastignire si a propoveduit in Efes.

Evanghelia lui Ioan este scrisā de Apostolul cu acelasi nume, 'cel  pe care îl iubea Hristos', pe la anul 90.
Comunitatea ioaninā a început probabil cu crestinii din Palestina care s-au asezat in Efes, ucenici ai Botezātorului Ioan, samarineni si pāgîni convertiti.
Evanghelia are o atitudine ostilā evreilor  si reflectā un spirit de alienare împotriva iudaismului.
Odatā separatā de iudaism, biserica crestinā nu se mai bucura de toleranta religioasā datā evreilor si a devenit vulnerabilā persecutiei romane. Aceastā izolare poate sā explice pasajul din Ioan unde împārātia nu face parte din lumea aceasta... La Cina cea de Tainā, Domnul vorbeste de izolarea si persecutia de  care ucenicii se vor izbi în lume.
În loc de a vorbi de bisericā si de poporul lui Dumnezeu, comunitatea foloseste imaginea vitei de vie si mlāditele - legātura strînsā cu Domnul si unul cu altul!
Membrii comunitātii se adreseazā unul altuia cu nume de frate si sorā, reflectînd egalitatea în slujire, care nu este nici patriarhalā si nici institutionalā.
Maica Domnului la nunta din Cana, femeia Samarineancā indicā rolul important al femeii in comunitatea din Efes.
În comunitatea  'ucenicului iubit', serviciul umil al unuia pentru altul este considerat sfînt si este exemplificat de 'spālarea picioarelor'.
În Evanghelia lui Ioan, 'spālarea picioarelor' este de aceeasi importantā ca si 'frîngera pîinii'. Comunitatea din Efes a dezvoltat o 'hristologie' înaltā, cu accent pe dumnezeirea lui Hrostos si acest lucru a influentat biserica primelor sinoade ecumenice in definirea hristologiei.
Este interesant cā aspectul egalitarian si de sfintenie nu a avut acelasi impact asupra traditiei bisericesti.

Archived News

SFD Log In