Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-04-16 at 9.39.47 amHristos Cosmic

Evanghelia după Ioan începe cu un imn creștin timpuriu despre Cuvîntul lui Dumnezeu, „Hristosul Cosmic”.
E poetic în structură, cu fraze scurte legate prin „paralelismul scărilor”, în care ultimul cuvânt al unei fraze devine primul cuvânt al următoarei:

"La început era Cuvântul
și Cuvântul era cu Dumnezeu,
iar Cuvântul era Dumnezeu.
El a fost la început cu Dumnezeu.
Toate lucrurile au fost create prin El,
și fără El nimic nu a apărut.
Ceea ce a venit prin el a fost viața,
și această viață era lumina rasei umane;
lumina strălucește în întuneric,
iar întunericul nu a biruit-o”.
"El era în lume,
și lumea a ajuns să fie prin el,
dar lumea nu l-a cunoscut.
A venit la ceea ce era al lui,
dar oamenii lui nu l-au acceptat”.
"Și Cuvântul S-a făcut trup
și și-a făcut locuința printre noi,
și am văzut slava Lui,
ca al singurului Fiu al Tatălui,
plin de har și de adevăr”.
(Citim aceast imn în noaptea de Paște.)

Archived News

SFD Log In