Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-12-05 at 3.09.17 pm

 

7 Dec.: Micuța Filofteia: abuzul copilului.
Abuzul copilului este orice tratament fizic sau emoțional de către cineva într-o poziție de responsabilitate, încredere sau putere care dăunează sau ar putea dăuna sănătății, supraviețuirii, dezvoltării sau demnității unui copil.
Există diferite tipuri de abuz, iar mulți copii experimentează mai mult de un tip.
Abuz fizic: folosirea forței fizice pentru a răni în mod deliberat un copil.
Folosirea de cuvinte necorespunzătoare sau acte simbolice pentru a răni un copil. Neglijență: a nu oferi copilului condiții necesare pentru dezvoltarea fizică și emoțională Abuzul sexual: utilizarea unui copil pentru propria gratificație.
Violența: când un copil aude sau vede un părinte sau un frate care este supus oricărui tip de abuz.
Comportamentul violent al unui membru al familiei.
Exploatare: când un copil este folosit pentru avantajul, satisfacția sau profitul cuiva.
Orice tratament nedrept, crud și dăunător copilului.

 

 

7 Dec.: Little Filofteia : Child abuse

Child abuse is any physical or emotional ill treatment by someone in a position of responsibility, trust or power that harms or could harm a child’s health, survival, development or dignity.
There are different types of child abuse, and many children experience more than one type.
       Physical abuse: using physical force to deliberately hurt a child

  • Emotional abuse: using inappropriate words or symbolic acts to hurt a child over time
    Neglect: failing to provide the child with conditions needed for their physical and emotional development and wellbeing
    Sexual abuse: using a child for sexual gratification
    Exposure to family violence: when a child hears or sees a parent or sibling being subjected to any type of abuse, or can see the damage caused to a person or property by a family member’s violent behaviour
    Exploitation: when a child is used for someone else’s advantage, gratification or profit often resulting in unjust, cruel and harmful treatment of the child

Archived News

SFD Log In