Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-03-12 at 8.03.59 pm  FIUL MEU

Dragii mei copii. Poetul Ioan Alexandru ne îndeamnā astāzi, la Nasterea Sf. Ioan Botezātorul, sā sporim în mostenirea de credintā a pārintilor:

Model de jertfā ne sunt înaintasii
Ulciorul gol ce trebuie umplut,
La porti cînd bat în poartā cercetasii,
Sā le iesim cu flacāra din lut.

Jertfa este mai presus de moarte,
Pe cît o ocolesc nu sînt
De sinea sa întruna se desparte
Ca izvorul sā devinā sfînt.

Sā sporesti ca fiu în mostenire
Sā nu ajungi risipitor
Cāmasa de ocarā de pe Mire
Poart-o curat în vāzul tuturor.

Nu-i altā cale binecuvîntatā
Pînā apa se preface-n vin
Sulita prin coasta sfîrtecatā
Învlāstāreste-n inimā rubin (Ioan Alexandru).

Archived News

SFD Log In