Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-07-07 at 7.04.18 pm

Un copil îsi dā mîncarea pentru altii.

 

Apostolul Filip se gîndeste imediat la cost (Matei 14;14).
El calculeazā cîte zile muncā ar fi necesare sā hrāneascā miile de oameni din fata lui.
- "Este imposibil!"

Domnul Hristos gîndeste altfel; El face imposibilul.
- "Nu prin putere, nici prin tārie, ci prin Duhul Meu" - zice Domnul (Zaharia 4:6)

De remarcat însā este faptul cā Domnul apeleazā la ajutorul apostolilor, ca ei sā distribuie pîinea poporului.
Ei dau ceea ce au primit, fiind dependenti de El.
Dumnezeu si azi are nevoie de oameni care sā dea ceea ce au primit în dar...

Minunea relatatā de Matei este presentatā si de Ioan în cap 6,
cu precizarea cā Domnul face legāturā cu "Pîinea ce vine din cer"
si cu necesitatea de a mînca trupul Lui si a bea sîngele Lui pentru a avea viata vesnicā.
Multi dintre ucenicii Lui au gāsit aceastā învātāturā foarte grea de înteles si L-au pārāsit.
Este de înteles confuzia si cearta dintre uncenici - cuvintele Domnului sunau neobisnuit.
Învātātura despre Trupul si Sîngele Domnului (Cina cea de Tainā)  este centrul religiei crestine.
Hristos este prezent real si ne hrāneste cînd sāvîrsim Sf Liturghie împreunā.

Archived News

SFD Log In