Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

A Doua Zi de Paste.

 

„Există un singur Dumnezeu.
Există, de asemenea, un mediator între Dumnezeu și neamul omenesc,
Hristos Iisus, însuși om,
care s-a dat pe Sine însuși ca răscumpărare pentru toți” (1 Timotei 2:5).
Acesta este un crez creștin foarte primitiv sau o versiune a shema iudaică (baza legii): „Ascultă, Israele, Domnul este Dumnezeul nostru, numai Domnul... (Deuteronom 6:4).
Misiunea apostolică vitală către Neamuri (v. 7) reflectă scopul lui Hristos de mântuire universală.

 

"There is one God.
There is also one mediator between
God and the human race,
Christ Jesus, himself human,
who gave himself as ransom for all" (1 Timothy 2:5).

This is a very primitive Christian creed or a version of the Jewish shema (the keynote): " Hear, o Israel, the Lord is our God, the Lord alone... (Deuteronomy 6:4). The vital apostolic mission to the Gentiles (v.7) reflects Christ's purpose of universal salvation.

Archived News

SFD Log In