Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

9F725022-F465-4B5B-B712-E7BD64648AA4

Mos Nicolae

Ce am învātat eu din viata si faptele Mosului Nicolae: "Existenta este datā omului ca sā-si ofere întreaga viatā în slujba celorlalti oameni!"
Miezul învātāturii crestine : "Oricine poate împliní vointa Tatālui, dar nimeni nu poate fi, din aceastā pricinā, mai de seamā, mai  important sau mai bun decît ceilalti. Doar stāpînitorii se socot astfel si cei care le slujesc.
Potrivit învātāturii Domnului Hristos, nu pot fi oameni mai înalti, fiindcā cei ce vor sā fie mai buni decît ceilalti trebuie sā fie, dimpotrivā, slujitorii lor. Viata nu-i datā omului ca sā-i slujeascā lui, ci ca el sā-si ofere întreaga viatā în slujba celorlalti oameni. Iar cel ce nu va urma aceastā poruncā si se va înālta deasupra celorlalti, acela va cādea mai jos decît era înainte" (Lev Tolstoi).

Dialog:
- Învātātorule, noi doi vrem sā fim asemenea Tie.
- Nu stiti ce cereti.
Dacā M-ati rugat sā fiti asemenea Mie numai ca sā fiti cei mai mari printre ucenici, vā înselati.
Iar dacā voi ceilalti, sînteti mîniosi pe acestia doi fiindcā vor sa aibā întîietate între voi, vā înselati si voi.
Doar în lume sînt ocîrmuitori si stāpînitori care domnesc asupra neamurilor.
Printre voi nu poate fi nimeni mai mare sau mai mic.
Cel care vrea sā fie mai mare decît ceilalti, acela trebuie sā fie slujitorul lor (Matei 20:25).

Mosule cu barba albā, Sf. Nicolae, ocroteste pe cei ce-ti poartā numele, si pe noi toti!

Archived News

SFD Log In