Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

cuibCUIBUL DE PASĀRE - Alegorie

În Rai, toti locuitorii acestui topos dāruit trāiesc sub zodia sferei.
Dionisie Areopagitul, în descoperirea lui, vorbeste despre cîntarea de slavā permanentā pe care o aduce lui Dumenezeu Raiul.
Or, ce este mai sfericā, mai împlinitā, decît cîntarea ce urcā în tonuri înalte, pentru a se opri într-o binecuvîntatā neputintā de a trece de anumite piscuri, cantonîndu-se discret într-o unduire de arc de boltā? Si ce este mai rotund decît gestul mîinilor în rugāciune, care, apropiate, cāus spre cāus, îi dau omului sentimentul ocrotitorului, al cratorului de cuib, de adāpost?
Cuibul de pasāre e sfera-minune, sfera-realizare-împreunā; asa cum glasul meu se ridicā si ajunge pînā într-un punct de unde este preluat de altii, împlinindu-se, tot astfel cuibul solid, din ramuri si frunze, jumātate de sferā, îsi realizeaza rotunjimea perfectā prin venirea pasārii, ce acoperā puii cu aripile larg deschise , ca o inimā-carte.
Pasārea este mereu cealaltā jumatate de sferā, aceea care zboarā.
Fiecare pasāre este o jumātate de sferā; cealaltā jumatate a unei pāsāri este cuibul;
Dacā întilnesti o pasāre-jumātate-de-sferā si alāturi o altā pasāre-jumātate-de-sferā, nu înseamnā cā ai vāzut o sferā, ci doar douā jumātāti de sferā.
Pasārea se rotunjeste numai în cuib.
Pasārea sufletului nostru se rotunjeste în cuibul cald, comunitar, al Bisericii.
De aceea, Biserica e boltā, e cununā, sfînt potir si sfînt disc, geometrie fundamentalā pentru aflarea geometriilor divine. (Radu Preda, Jurnal cu Petre Tutea)

Archived News

SFD Log In