Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Filofteia

Filofteia, copila minune de 12 ani, la 7 Dec.

" Lāsati copiii sā vinā la Mine"! (Matei 19:14)
"Ei sînt cei mai buni oameni, pentru cā toti trāiesc în vointa Tatālui si sînt cu adevārat în Împārātia Cerurilor.
Ei împlinesc mereu cele 5 porunci din predica de pe munte  (Matei cap 5): nu ocārāsc, nu poartā picā, nu sînt necuviinciosi, nu jurā niciodatā, nu se împotrivesc rāului, nu se judecā cu nimeni, nu cunosc deosebire între poporul lor si unul strāin.
Copiii sînt mai buni decît adultii si sînt în Împārātia Cerurilor.
Nici un copil nu piere din vointa Tatālui. Toti pier doar din vina oamenilor, fiindcā oamenii îi amāgesc sā se îndepārteze de adevār. A amāgi un copil sā se îndepārteze de bine si a-l seduce prin mînie, desfrînare, jurāminte, judecatā si rāzboi este tot atît de rāu ca a-i atîrna o piatrā de moarā de gît si a-l arunca în apā" (Lev Tolstoi).

Archived News

SFD Log In