Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-05-20 at 6.22.04 am

21 mai - Marele Constantin
Un semn pe soare - o monogramă a lui Hristos - literele CH și R (Chirho).
Constantin s-a născut fiul unui soldat simplu. Tatăl său, Flavius Constantius, a devenit unul dintre cei patru împărați, conducători în comun. Când tatăl său a murit, în 306, Constantin se afla în nord-vestul Imperiului, la York, în Anglia. Soldații romani au susținut pe împăratul tânăr în locul tatălui; și șase ani mai târziu a fost în poziția de a merge la Roma, ca să o captureze de la unul dintre rivalii săi. Ca mulți alți împărați aspiranți, el s-a închinat soarelui - și spera să împrumute o parte din puterea sa. Dar într-o zi, așa cum se afla în zona rurală italiană, marșând spre sud, el a văzut un semn - o monogramă a literelor Ch și R (Chirho) adică Christos, și cuvintele "în Hoc Signo Vinces" (în acest semn vei cuceri). A fost un mesaj din partea Dumnezeului creștinilor. Când a capturat orașul Romei, Constantin a decis că și-a găsit patronul. Și așa și creștinii. Așa cum a spus Episcopul Eusebius: "O zi strălucitoare și glorioasă a luminat toate bisericile lui Hristos" (Bamber Gascoign)

 

La mulți ani celor ce poartă numele Constantin și Elena!

A sign imposed on the sun - a monogram of Christ's - the letterw CH and R (the ChiRho).

Constantin had been born the son of a common soldier. His father, Flavius Constantius, rose through the ranks to become one of four emperors, ruling jointly. When his father died, in 306, Constantin was in the extreme north-west of the empire, at York, in England. The Roman soldiers acclaimed the young man emperor in the father's place; and six years later he was in position to march on Rome, to capture it from one of his rivals. Like many other aspiring emperors, he worshipped the sun - and hoped to borrow some of its strength. But one day, as he was in the Italian countryside marching south, he saw a sign imposed on the son - a monogram of the letters  CH and R ( the ChiRho), and the words "In hoc signo vinces" (In this sigh shall you conquer). It was a message from the god of the Christians.
When he captured the city of Rome, Constantine decided that he had found his patron. And so had the Chrisians. (Bamber Gascoigne)

Archived News

SFD Log In