Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

330377639 1609975036188467 3516409745739332833 n

 

Un nou mod de a-l vedea pe Dumnezeu, pictură de Enrique Simonet Lombardo, 1892.

 Un imn creștin timpuriu, într-un aranjament poetic, este menționat de Sfântul Pavel în scrisoarea sa către Coloseni 1:15, pentru uz liturgic. Scrisoarea a fost scrisă în jurul anului 61 d.Hr.

„Iisus este chipul Dumnezeului invizibil,
întâiul născut din toată creația.
Căci toate lucrurile au fost create în El:
lucruri din cer și de pe pământ,
vizibile și invizibile,
fie că sunt tronuri sau puteri sau conducători sau autorități;
toate lucrurile au fost create prin El și pentru El.
El este înaintea tuturor lucrurilor și în El toate se țin împreună.
Și El este capul trupului, al bisericii;
El este începutul și întâiul născut dintre morți,
pentru ca în toate să aibă supremaţia.
Căci lui Dumnezeu i-a plăcut să locuiască în El toată plinătatea Sa,
și prin El să împace toate lucrurile cu Sine,
fie lucruri de pe pământ, fie lucruri din ceruri,
făcând pace prin sângele Său, vărsat pe cruce”.

 

Bărbatul și femeia au fost creați inițial după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Geneza 1:26).
Hristos, ca chip al Dumnezeului invizibil, împărtășește noul său statut prin botez cu cei răscumpărați (Coloseni 3:10)

 

 

 

 

A new way of seeing God, painting by Enrique Simonet Lombardo, 1892.

An early Christian hymn, in a poetic arrangement, is mentioned by St. Paul in his letter to Colossians 1:15, for liturgical use. The letter was written around A.D 61.
"Jesus is the image of the invisible God,
the firstborn of all creation.
For in Him all things were created:
things in heaven and on earth,
visible and invisible,
whether thrones or powers or rulers or authorities;
all things have been created through Him and for Him.
He is before all things, and in Him all things hold together.
And He is the head of the body, the church;
He is the beginning and the first bornfrom among the dead,
so that in everything He might have the supremacy.

For God was pleased to have all His fullness dwell in Him,
and through Him to reconcile to Himself all things,
whether things on earth or things in heaven,
by making peacethrough His blood, shed on the cross".
 
The man and woman were originally created in the image and likeness of God (Genesis 1:26).
Christ, as image of the invisible God, shares his new natere in baptism with those redeemed (Colossians 3:10)

 

 

 

Archived News

SFD Log In