Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2021-02-01 at 7.55.26 pm

Întimpinarea Domnului la 2 Februarie

 

Pārintele Teofil Paraian spune cā "noi suntem mai avantajati decît dreptul Simeon (Primitorul de Dumnezeu), pentru cā putem sā-L primim pe Hristos în fiinta noastrā si sā-L purtām în noi nu numai cîteva clipe, ci o viatā întreagā si chiar o vesnicie întreagā”.

"Fiind singurul Dumnezeu pipāit de istorie si de omenire, Iisus Hristos este singurul Dumnezeu inevitabil si imperativ.
Nu existā nici un alt Dumnezeu inevitabil si presant, pentru cā toti dumnezeii religiilor ne-crestine sunt depārtati.
Singurul inevitabil si presant poate fi Iisus Hristos, pentru cā numai El a intrat fiintial în lume si în om si face parte definitiv din ele. Nu existā nicio persoanā inevitabilā din lume; singura persoanā inevitabilā este Iisus Hristos, pentru cā numai El este māsura deplinā si modelul omului, adicā Persoana si Omul absolut" (Pr George Remete, Iisus hristos, Iubirea trādatā)

The greeting of the Lord on February 2.
Father Teofil Paraian says that "we are more advantageous than the right Simeon (the Recipient of God), because we can receive Christ into our being and carry Him in us not only a few moments, but a whole life and even an eternity ”.

 

"Being the only God touched by history and mankind, Jesus Christ is the only inevitable and imperative God.
There is no other God that is inevitable and pressing, because all the gods of the non-Christian religions are apart.
The only inevitable and pressing one can be Jesus Christ, because only He has entered into the world and into man and is definitively part of them. There is no inevitable person in the world; the only inevitable person is Jesus Christ, because only He is the full measure and model of man, that is, the Person and the Absolute Man "(Rev. George Remete, Jesus Christ, Betrayed Love)

Archived News

SFD Log In