Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

inaltarea-150x150

Fraţilor, "cuvântul crucii pentru unii este nebunie, iar pentru noi este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1,18).

 

 

Crucea este „nebunie”, nerozie, neghiobie!.
Cine spunea asta? Pentru cine era „nebunie”?
Pentru iudei.
Iar iudeii nu puteau să-şi imagineze vreodată că un Dumnezeu va ajunge într-o atât de mare neputinţă, încât să moară sus pe o cruce şi să devină obiect de râs şi al ironiilor.
Elinii, iarăşi, care îşi imaginau pe zeii lor fulgerând şi tunând din vârful Olimpului, nu puteau să împace puterea divină cu neputinţa unui răstignit. De aceea, propovăduirea Celui Răstignit le părea „nebunie”, o nerozie.

 

Cocosul si perla – Fabulā de Esop

Un cocos, ce umbla tantos în susul si în josul curtii, a zārit, deodatā, un lucru nemaipomenit de strālucitor ascuns pe sub paie.
“Ha, ha, ha!”, a exclamat el cu emfazā, “āsta-i al meu!”, si a pornit imediat sā scormoneascā cu ciocul, scotînd acel lucru la ivealā.

Ceea ce gāsise el s-a dovedit a fi o perlā, însā prin ce întîmplare ajunse sā fie ea pierdutā în acea ogradā era un mare mister…

“Poti fi o adevāratā comoarā”, a spus cocosul, “mult pretuitā de oameni, însā prefer mai curînd sā am chiar si o singurā boabā de orz decît toate comorile din lume.”

Morala: Un lucru este valoros numai dacā stii sā-l pretuiesti.

 

Archived News

SFD Log In