Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2020-07-01 at 6.43.02 pm

lmaginea: Ilie rāpit în cārutā de foc, Giuseppe Angeli.

"Astept învierea mortilor si viata vesnicā" (Crezul crestin, Niceea, anul 325).

Read more...

Screen Shot 2020-07-12 at 5.23.55 pm

Imaginea : Creatia omului, Michelangelo, Capela Sistinā, 1510.

 

"L-au întîmpinat doi demonizati, care ieseau din morminte, foarte cumpliti, încît nimeni nu putea sā treacā pe calea aceea"( Matei 8:28).

Read more...

centurion

"Domnule, slujitorul meu zace paralizat, în mare suferintā"! (Matei 8:5).

Read more...

Screen Shot 2019-06-24 at 1.16.33 pm

Zaharia tatāl cātre copilul sāu : Ioane, rostul tāu într-un popor!

Read more...

Screen Shot 2020-06-17 at 9.41.38 pmImaginea : Carcera Mamertinā, Roma.
Aici au fost tinuti un timp.  Apoi, Ap.Petru a fost rāstignit cu capul în jos, iar Ap. Pavel a fost decapitat la "Cele trei fîntîni".

Read more...

Archived News

SFD Log In