Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

clopotul-150x150 thumb

Duminica a 2-a din Post : O gaurā în acoperis!

 
Prima pagină în știrile din Capernaum (Marcu 2):
Bărbatul paralizat s-a vindecat.
Iisus din Nazaret pretinde dreptul de a ierta păcatele.
Obiecția proeminenților învățați.
„Hulitor”, spun cetăţenii de frunte.
„Dar oricum,eu pot să merg”, replică bărbatul vindecat.
Un colector de taxe se alătură forțelor din Nazaret.
Matei abandonează afacerile pentru a promova un nou cult.
Oferă un prânz mare.
Iisus îi apără pe vameși și pe păcătoși și îi primește la cină.
„Crezul nu e important”, spune El. „Dumnezeu vrea milă, nu jertfă”!
 

The second Sunday in the Lent : A hole in the roof! 
Front page Stories in the Capernaum News (Mark 2):
Palsied man healed.
Jesus of Nazareth claims right to forgive sins.
Prominent scribes object.
"Blasphemous" say leading citizen.
"But anyway I can walk" healed man retorts.
Prominent tax collector joins Nazareth forces.
Matthew abandons business to promote new cult.
He gives large luncheon.
Jesus defends publicans and sinners and welcomes them at the lunch.
"Creeds unimportant", He says. "God wants mercy not sacrifice"!

Archived News

SFD Log In