Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

 
Scan 140810010 Annunciation
25 martie. "Bucură-te, cea plină de har !" (Luca 1:26).

În centrul flăcării, există un loc gol
și nimic nu poate arde în acest spațiu adăpostit.

Căci focul construiește un zid, susțin faptele științifice,
și asigură o zonă sigură în mijlocul flăcărilor.
Și în furia uraganului există un centru de pace
unde vânturile distrugerii încetează brusc.
Și același adevăr prevalează în necazurile vieții-
există o insulă de calm în meditațiile sufletului.
Un loc liniștit, unde suntem feriți de rău,
siguranță în paradisul brațelor unui tată iubitor ... (Helen Steiner Rice)
 

 

25-th of March.
"Hail, favored one!" (Luke 1:26).
In the centre of the flame, there is a hollow place
and nothing can burn in  this sheltered space.
For the fire builds a wall, scientific fact claims,
and insures a safe area in the midst of the flames.
And in the hurricane's fury there's a center of peace
where the winds of destruction suddenly cease.
And this same truth prevails in life's tribulations
there's an island of calm in the soul's meditations.
A place that is quiet where we're shielded from harm,
secure  in the haven of a kind Father's arms... (Helen Steiner Rice)

Archived News

SFD Log In