Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Înāltarea Domnului

Înălțarea: „Pentru binele vostru, plec”.

„Iisus a lăsat puține urme pe pământ. Nu a scris cărți și nici măcar pamflete. Un rătăcitor, nu a lăsat nici o casă, nici măcar bunuri care să poată fi etalate într-un muzeu. Nu s-a căsătorit, nu s-a stabilit și nu a început o dinastie. Noi de fapt, nu am ști nimic despre el, cu excepția urmelor pe care le-a lăsat în ființe umane. Acesta a fost planul lui. Legea și profeții se concentraseră ca o rază de lumină asupra Celui care urma să vină, iar acum acea lumină, ca și cum ar fi lovit o prismă, s-a spart într-un spectru uman de valuri și culori” (Philip Yancey).
Sf. Augustin: „Te-ai înălțat dinaintea ochilor noștri și ne-am întors mâhniti, doar ca să Te regăsim în inimile noastre”!
Ascension : "It is for your good that I am going away".
"Jesus left few traces of himself on earth. He wrote no books or even pamphlets. A wanderer, he left no home or even belongings that could be enshrined in a museum. He did not marry, settle down, and begin a dynasty. We would, in fact, know nothing about him except for the traces he left in human beings. That was his design. The law and the prophets had focused like a beam of light on the One who was to come, and now that light, as if hitting a prism, would fracture and shoot out in a human spectrum of waves and colours" (Philip Yancey).
St Augustin :"You ascended from before our eyes, and we turned back grieving, only to find You in our hearts"

 

Archived News

SFD Log In