Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Dā-mi, Doamne, puterea ascultārii.

Read more...

Ajutā-mā, Doamne, sā fiu milos.

Read more...

Îm-pārtāsirea = sā luām o parte din Hristos. "Omul este ceea ce mānîncā"!

Read more...

Vreau sā vā spun ceva care poate sā vā supere...

Read more...

Doamne, dā-mi modestie!

Read more...

Archived Inspiration

SFD Log In