Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Doamne, în bunātatea Ta, iartā-mi slābiciunea sufleteascā!

Pe vremea mea, dacā Împaratul ar fi dat porunca sub pedeapsa mortii, ca toti oamenii sā se împace cu dusmanii, 
porunca ar fi fost imediat implinitā.
Ce scuza am putea avea noi, care nu urmām poruncii Domnului Hristos de a ne ierta unii pe altii?

Vrei iertare de la Dumnezeu?
Iartā pe aproapele tāu !- Sf Ioan Gura de aur

Archived Inspiration

SFD Log In