Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

pantelomon  POATE UN MEDIC SĀ CREADĀ ?

 

'Toţi cei ce, savanţi ori oameni de rind, se mulţumesc a primi drept răspuns la marile întrebări pe care şi le pune omul despre rostul lui în lume, despre univers şi viaţă, despre suferinţă şi nedreptate fraze ca:
- universul
a fost dintotdeauna şi va fi mereu,
- via
ţa e un fenomen natural, întîmplarea a creat totul,
- gîndirea e
forma superioară a conştiinţei omeneşti,
dovedesc c
ă sunt tare puţin exigenţi. Asemenea răspunsuri sunt simple stereotipii simpliste şi-şi au echivalentul în: cînd vorbeşti cu mine să taci din gură.

Dimpotrivă, nimic nu e firesc şi totul e de mirare şi minunat.
Evolu
ţia e o taină şi o minune, întrebările pe care şi le pune conştiinţa sunt o taină. Natura şi legile ei implacabile sunt o minune. Din toate părţile enigmele ne împresoară şi tabără asupră-ne, neîntrerupt şi mai persistent decît razele cosmice. Şi nici măcar prostia sau indiferenţa nu pot constitui pînă la urmă un cîmp magnetic care să ne apere de ele, aşa cum întinsul cîmp magnetic al pămîntului amortizează oarecum şocul mezonilor.
Angoasa (ori exaltarea) pîn
ă la urmă tot scutură orice suflet, fie şi cel mai obtuz: îi scutură în celula din închisoare, pe patul de suferinţă, în clipa morţii ori din senin, pe stradă, pe drum drept.
Orice fapt e anti-destin.
Orice oper
ă e anti-naturâ.
Orice hot
ărire e anti-neant.
Iubirea de aproapele (zice
Catehismul episcopi/or catolici olandezi) e un mister de credinţă.
Dragostea
şi iertarea nu sunt naturale. Natural e principiul al doilea al termodinamicii.

Şestov: dezvoltarea universului nu e cîtuşi de puţin naturală, ceea ce ar fi natural e să nu fie absolut nimic, nici univers nici dezvoltare.

Omul însuşi e mister, pentru că îl locuieşte divinitatea. Fericitul Augustin: „Dumnezeu 1-a făcut pe om după chipul şi asemănarea sa, în gîndire: acolo e chipul lui Dumnezeu. lată de ce gîndirea nu poate fi înţeleasă nici de către ea însăşi întrucît e un chip al lui Dumnezeu. ( Metis ipsa non protest comprehendi nec a se ipse ubi est imago Dei).

Nu există dovezi absolute. De vreme ce avem:

- experienţa Michelson-Morley (asupra unui sistem nu se pot face observaţii absolute din lăuntrul lui);
- principiul incertitudinii al lui Werner Heisenberg;
- teoria relativit
ăţii şi a relativităţii generalizate;
- pluralitatea planurilor de con
ştiinţă;
- geometriile ne-euclidiene; de vreme ce:
- „nu exist
ă semne" (pentru că pot fi interpretate, după cum arată Sartre);
- axiomele nu pot fi demonstrate;
- legile fizice n-au decît un caracter statistic
şi probabilist;
- fiecare cercet
ător ştiinţific înainte de a-şi începe observaţiile trebuie să-şi calculeze „ecuaţia personală";
- intr
ăm în contact şi lucrăm numai cu aparenţe şi idoli (idolafori, theatri, tribus, specus = idolii forului, teatrului, tribului, pesterii);
- limbajul nu este mijloc cert de comunicare,
rezult
ă că singura cale ce ne rămîne deschisă este a liberei credinţe'.
(Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii)

Archived Inspiration

SFD Log In