Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2015-08-08 at 7.59.18 am

Sfântul ierarh Nicolae ( nāscut in 280 in Patra, provincia Lichia - decedat la 6 Dec 345 in Mira (Kocademre, in apropiere de Kale, Turcia).

Sf. Nicolae este unul dintre cei mai populari sfinti ai crestinismului. Nu e asa de popular nici Sfântul Ioan Gurā-de-aur, a cārui sfântā Liturghie se sāvârseste mereu.
De ce? Ne-ar putea explica cele douā calitāti ale marelui ierarh:
DRAGOSTEA DE POPOR - pânā la sacrificiu;
DRAGOSTEA DE HRISTOS - dragostea de Adevār.
Deci mila si adevārul pe care le-a trāit ca ierarh, l-au fācut mare înaintea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu l-a fācut mare înaintea oamenilor (Icoane pentru suflet, Pārintele Arsenie Boca).

 

 

 Spiridon  2. Sfântul Spiridon (nāscut în 270; † 350) este un sfânt venerat de Biserica Ortodoxă. El este patronul insulei Corfu din Grecia. Pomenirea lui este celebrată anual în 12 decembrie.
Sfîntul Spiridon, om în vîrstā, umbla încāltat cu opinci, si mitra lui nu era cu pietre scumpe, ci era o mitrā de papurā si purta o cruce de lemn la gît, cu sfinte moaste si un baston de lemn.
Fiind casatorit si avand o fiica,Irina,  Spiridon s-a indeletnicit cu pascutul oilor. Ramanand vaduv inca de tanar, sfantul a continuat sa-si creasca fiica de unul singur. Mai tarziu, fiica sfantului, Irina, va trece si ea la cele vesnice. Fiind plin de dragoste dumnezeiasca, sfantul va imbratisa o viata ascetica, cheltuindu-si intreaga avere cu ingrijirea bolnavilor si gazduirea strainilor.
Pentru a închide gura ereticilor lui Arie care luptau împotriva Sfintei Treimi, la Sinodul Ecumenic din Niceea, anul 325, sfîntul ia in mînā o caramidā, face deasupra ei semnul Crucii si se roaga, zicand: "In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh." Apoi, strîngîndu-o in mînā, caramida s-a descompus in cele trei parti din care fusese compusā: focul se înaltā în sus, pāmîntul îi rāmîne în palmā, iar apa curge pe podea. Asa a arātat sfîntul cum trei lucruri pot exista simultan într-unul: precum într-o caramidā se aflā simultan si foc si apā si pāmînt, tot asa, Tatal, Fiul si Duhul Sfant sunt Trei si Unul in acelasi timp.

 

 

femeia girbova3. Vindecarea în zi de sîmbātā a unei femei gîrbove,"legatā" de Satana,  deschide ideia cā Domnul Hristos a venit sā "dezlege" boala si neputinta.
Prin sîngele Sāu va ridica un popor nou, binecuvîntat, pe care nimeni nu poate sā-l blesteme (vezi pe aceatā temā istoria lui Balaam din Numeri 22:12).
"Îl vād, dar acum încā nu este; îl privesc dar nu de aproape; o stea rāsare din Iacob";
Cel proorocit, steaua lui Iacob, este Domnul Hristos care a adus binecuvîntarea peste poporul Sāu.
Este adusā din nou în discutie problema "legāturilor" omenesti, fie ele arhieresti or altfel care nu sînt in concordantā cu jertfa Domnului Hristos sau spiritul crestin.

Archived Inspiration

SFD Log In