Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2015-07-27 at 8.43.08 pm  OPTIUNE

Vine vremea cînd trebuie sā optezi pentru neamul tāu sau pentru risipire.
Vulturii spre soare la nāmiezi sunt singura umbrire.

Moise de faraon era-nfiat, frumosul prunc si blînd la-nfātisare,
Dar într-o noapte-un vis l-a luminat, cā neamul sāu e sclav între popoare.

Din moile-asternuturi s-a desprins, cum fluturii învie din omide,
Dragostea de neamul sāu l-a-nvins, descult si gol iesea din piramide.

Abia apoi a fost învrednicit cu grai de gîngav si cu neputintā
Sā poatā smulge neamul sāu robit spre munti de foc prin māri de suferintā (Ioan Alexandru).

Archived Inspiration

SFD Log In