Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Doamne, scrie si numele meu în Cartea Vietii si-mi dā un sfîrsit bun!

Suntem crestini si n aven cetate pe pāmînt.
Suntem strāini si în trecere pe pāmînt.
Avem cetātenie cereascā în Împārātia lui Dumnezeu;
Sānu ne comportām ca si copiii  care admirā lucrurile mici si trecātoare.
Dumnezeu nu dā omului numai suferinte - ca sā nu slābeascā în  credintā,
si nici numai bucurii - ca sā nu devinā nepāsātor! (Sf Ioan Gurā de Aur)

Archived Inspiration

SFD Log In