Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

ÎNVĀTATORUL, de Marius Iordachioaia.

Învātātura Lui începe cu o ranā,
si sfîrseste cu o ranā:
Începe cu rana din adîncul inimii
si sfîrseste cu cea a întregului trup;
Prin cea ascunsā, gusti Dragostea,
prin cea vāzutā o împarti...
Prin rana inimii primesti Sāmînta,
prin rana trupului se dāruie rodul...
Între cele douā rāni
se întinde Calea pe care Adevārul
se face Viatā...

Archived Inspiration

SFD Log In