Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Rugāciunea 

Rugāciunea este refugiu pentru cel în primejdie,
este o ancorā pentru cei rāsturnati de valurile vietii,
este sprijin pentru cel infirm,
este comoarā pentru cel sārac,
recuperare pentru cel bolnav,
tārie pentru cel sānātos.

Rugāciunea întāreste virtutea,
îndepārteazā ispita,
mîngîie întristarea.
Ea este mama întelepciunii.

Reversul, cel ce nu se roagā, 
chiar daca stā pe tron, este foarte sārac - Sf Ioan Gura de Aur

Archived Inspiration

SFD Log In