Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2018-10-27 at 9.41.20 pm  O revolutie in viata si structura social - religioasā a evreilor

Nasterea si întreaga viatā a Domnului Hristos au fost sub semnul împlinirii profetiilor mesianice.
Învātātura si minunile Sale au adeverit natura Sa umanā si divinā.
El nu a venit sā strice Legea ci sā o împlineascā, sā o 'îndrepte'.
Minunea 'îndeptārii' femeii gîrbove este grāitoare.

Domnul a declansat o revolutie in viata si structura social - religioasā a evreilor:
1. Evreii au fost învātati din vremea lui Abraham si Moise cā trebuie  sā aducā anual un animal de jertfā pentru ispāsirea pācatelor personale.
Deodatā, dupā moartea Nazarineanului, acesti evrei înceteazā sā mai aducā jertfe animale.

2. Legea datā lor de Moise îi tinea separati de pāgîni.
Deodatā, ei nu mai cred cā Legea lui Moise  le dā vreun drept in comunitatea lor.

3. Ei tineau cu sfintenie Sabatul, care le dādea speranta cā sînt drepti in fata lui Dumnezeu si le da garantia salvārii lor si a familiilor lor.
Deodatā, ei incep sā se adune Duminica, ziua cînd Iisus a înviat.

4. Ei erau monoteisti - un singur Dumnezeu.
Crestinismul învatā monoteismul, noi credem cā Tatāl, Fiul si Duhul Sfînt sunt un singur Dumnezeu.

5. Ei credeau cā Mesia va fi o figurā politicā si va distruge Roma.
Deodatā, ei cred cā Mesia a suferit si a murit pentru pācatul lumii.

Ceva mare s-a întîmplat : HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORTI!

Archived Inspiration

SFD Log In