Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 Screen Shot 2017-09-18 at 4.56.38 pmRUGA NEBUNULUI / BUFONULUI,  de Marius Iordāchioaia.

Vā rog sā credeti,
vā implor sā credeti în Cuvînt;

toate cuvintele noastre Îl chiamā,
toate suspinele noastre Îl asteaptā
toate tācerile noastre predicā
iminenta-I venire...

Se va rosti deodata în noi
ca Luminā
lāsîndu-ne în inimi Numele Vietii
Numele la care Viata rāspunde
ca o  iubitā, ca o mireasā...

vā rog sā credeti
vā rog sā-l credeti
pe bietul, pe ridicolul
nebun al Cuvîntului

pe bufonul acestui Rege
Care  S-a pironit pe Cruce
ca sā Se facā Stāpînul
rānilor noastre,
adevāratele urechi ale inimii
singurele care pot auzi
Dragostea...

vā rog
vā implor
sā ascultām Evanghelia cu deznādejdile,
neputintle si singurātatea noastrā absolutā,
cu toate rānile sufletului
deschise

si vom vedea,
cu ochi tot mai limpezi,
cum se scurge din noi
tot sîngele
mortii...

Archived Inspiration

SFD Log In