Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Doamne, izbāveste-mā de pedeapsa vesnicā!

'Durerea nu este cea mai mare pedeapsa a iadului; pierderea raiului este cea mai mare pedeapsa'
Sa ne intoarcem fata catre Dumnezeu si sa facem voia Lui, fratilor! ( Sf Ioan Gurā de Aur)RUGACIUNEA SF EFREM SIRUL
Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al găririi în deşert nu mi-l da mie.
Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.
Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor.

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosul!
Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul!
Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuieşte-mă!
Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă!

Archived Inspiration

SFD Log In