Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-08-09 at 2.40.41 pmFEMEIA SOLDAT

In Judecātori cap 4, Debora, judecātor (sub un palmier) si profet, adunā poporul Israel sub conducerea lui Barak la rāzboi;
o altā femeie, Iaela, îl omoarā pe comandantul armatei dusmane, Sisera.
Desi istoria Deborei inspirā, pentrucā putine sunt femeile soldat si conducātor in Biblie, totusi este o istorie de rāzboi si violentā.
Cartrea Judecātori descrie luptā dupā luptā - cruzimi umane si, în final, bucuria generalā cā o femeie îl cāsāpeste pe generalul Sisera.
Trebuie sā nu pierdem din vedere ideologia simplistā a timpului: dacā poporul ales era victorios, Dumnezeu era cu ei. Dacā pierdeau o luptā, însemna cā au gresit ceva împotriva lui Dumnezeu care, iatā, i-a pārāsit!
Ar fi poate mai de folos sā întelegem cā Dumnezeu nu ne pārāseste niciodatā.
Victoria realā este în conflictele personale de fiecare zi, cu rezultat în mai multā credintā în Dumnezeu.
Cel mai mare dusman este adesea eul personal, în lupta de a deveni persoana pe care ar dori Dumnezeu sā devenim, fie cā ne cheamā Debora, Iaela, Ion sau Maria.
Ce luptā se dā în interiorul tāu astāzi?

 

Screen Shot 2016-10-07 at 9.31.11 pm

NOTĀ:  Pe "Piatra Israel" ('Israel Stela' or 'The Stela of Merneptah') se mentioneazā "Israel este devastat".
Este cea mai veche mentiune despre poporul Israel si semintia lui.
Piatra are 3 m si e de pe vremea faraonului Mernephah (1215 - 1203 î.H), a fost descoperitā în Thebes la sfîrsitul sec. 19.
Ea e din vremea judecātoarei Debora (1209 î. H.). Se poate vedea in Muzeul Egiptean din Cairo.

 

Screen Shot 2016-10-17 at 7.48.58 pm

FESTIVALUL RELIGIOS "DIMITRIADA" - INVITATIE LA HRAM.
CALENDARUL ORTODOX POMENESTE PE 26 SI 27 OCTOMBRIE PE SFINTII DIMITRIE, MODEL DE VIATĀ SI CREDINTĀ:
UNUL A FOST GUVERNATOR, ALTUL CIOBAN.
LA NOI IN BRISBANE, POMUL JACARANDA VESTESTE SI ÎMPODOBESTE PRAZNICUL SI FESTIVALUL "DIMITRIADA".
BISERICA ORTODOXA ROMANA DIN BRISBANE ARE HRAMUL CELOR DOI DIMITRIE.
ÎN BISERICĀ ESTE VESMÎNTUL SF DIMITRIE DIN CATEDRALA DIN BUCURESTI.

INVITATIE.

MARTI SEARA, 25 OCT 2016 ORELE 18:00
-VECERNIE CU ANIXANDARE (PSALMUL 103 PE MUZICĀ PSALTICĀ)
PUNCTUL CENTRAL AL VECERNIEI ESTE "LUMINĀ LINĀ" (CÎNTARE LA APUSUL SOARELUI).
-PRIVEGHERE CU LITIE (5 PÎINI CA ÎN PUSTIA IORDANULUI)

MIERCURI DIMINEATA ORELE 9:00
- UTRENIE, CU PUNCT CENTRAL "LUMINÎNDA" (CÎNTARE VECHE LA RĀSĀRITUL SOARELUI).
- ACATIST ( CÎNTARE ÎN GENUNCHI SAU ÎN PICIOARE, ÎN CINSTEA SFINTILOR)
- SFÎNTA LITURGHIE ÎN AMINTIREA DOMNULUI HRISTOS, CU ÎM-PĀRTĀSIRE (A LUA O PARTE DIN TRUPUL LUI HRISTOS)
- MASĀ DE POST (AGAPĀ = MASA DRAGOSTEI CRESTINE).

NOTĀ: CÎNTĀRI PE NOTE PSALTICE ÎN CELE 8 GLASURI BISERICESTI.

 RUGĀCIUNEA
Ne rugām nu ca sā-i descoperim lui Dumnezeu nevoile si dorintele noastre, El stie;
ci recunoastem cā avem nevoie de El în rezolvarea problemelor noastre.
Cînd ne rugām îi oferim respect lui Dumnezeu, ca Unul singur Stāpîn si Autor a tot ce e bun.
Rugāciunea e ca mersul - ca sā ajungi la destinatie;
Rugāciunea e ca a mînca - ca sā ne hrānim. Amîndouā actvitātile ne schimbā;
Miscarea spre un alt loc ne schimbā in altā persoanā (Toma de Aquino).

 

SF. DIMITRIE, TESALONIC SECOLUL 4,  CONTEXT ISTORIC -  COMMUNITATE RELIGIOASA.

Asa cum am mentional pe 29 Iunie, orasele grecesti, in primele secole ale erei crestine, erau comunitāti religioase pāgine, ceea ce explicā persecutiile cristinilor.
Nici grecii, nici romanii nu separau religia de viata civilā.
Ei nu aveau texte sacre (cum aveau evreii Pentateuhul sau crestinii Evanghelia), nu aveau o credintā structuratā, or reguli etice si nici  preotie consacratā.
Omul era conceput ca avind un geniu divin, iar zeii luau forme unane in mod curent în mitologie. 
O cetate greceascā sau romanā era in mod esential o comunitate religioasā, cu un patron divin, cu interese financiare si pietate marcate de o mindrie cetāteneascā.
Participarea la festivalele religioase in onoarea zeului cetātii era esentialā vietii civile;
ritualurile defineau ceea ce însemna un cetatean grec sau romam;
fiecare cetātean prezenta ce are mai bun pentru cetate si arāta "apartenenta" sa civica.
Participarea la ritualuri era ca o slujba inchinata zeilor.
Apartenenta la o cetate insemna participare la festivitatile religioase ale zeilor cetatii dar si acceptarea  altor zeitāti.
Acum putem intelege mai bine moartea guvernatorului Dimitrie in anul 306, sub împāratul Deocletian, ca urmare a refuzului de a participe la festivitātile închinate zeilor pāgîni.
(Karen Armstrong, Fields of Blood).

CRESTINUL GLADIATOR / SOLDAT?
Nestor este un tînār gladiator care crede cā religia crestinā va pieri si crestinii din Tesalonic vor dispare de mîna gladiatorului de origine vandalā Lie.
Sau poate spiritul lui de gladiator este incompatibil cu umilinta crestinā, cu spiritul de rezistentā pasivā in fata persecutiei.
Sf Dimitrie, în închisoare, nu reuseste sā-l convingā cā Împārātia lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta.
Ultimile cuvinte: "Si pe Lie vei birui, si pe Hristos vei mārturisi!" sunt de fapt : "Cine scoate sabia, de sabie va pieri!", cuvinte spuse de Domnul Hristos...

 

 

 

 

Archived Inspiration

SFD Log In