Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-10-14 at 1.15.56 pm    CO-MUNICARE ( Numeri 22:15) si EX-COMUNICARE.

 

MĀGARUL RĀSFĀTAT,  de Grigore Alexandrescu, 1832

Un māgar vāzu odatā pe-al sāu stāpîn cā dormea,
si s-apropie îndatā binisor a-l mîngîia.
Dar sā stiti cā dinainte era trist si supārat,
Cāci vedea cu ce cuvinte mîngîia învederat
Un cātelus mic din casā, glume, jocuri ce-i fācea,
si cu dînsul tot la masā ziua, noaptea petrecea;
"O, ce rea nenorocire! îşi zicea bietul māgar,
De ce astā osebire? Are potaia vrun dar?
Eu cā alerg pînā seara, cā muncesc necontenit,
Ar cu boii toatā vara, si de fîn chiar sunt lipsit,
Ba adesea si ciomege pe spinare cam cîstig:
Asta este a mea lege, sā mā ierte, surda strig.
Blestematului de cîine, cāci îi joaca împrejur,
Î
i dā cea mai bunā pîine si pe mine toti mā-njur.
Dacā lingusirea este mijlocul de-a-nainta,
Sā mā duc dar fārā veste ca si dansul a-i sālta."
Cugetînd astfel în sine, vine, calcā-ncetisor,
si cînd s-apropie bine, îl loveste c-un picior
Atît de greu în spinare (ba încā alāturînd
Drāgāstosul glas ce are, ca mai mult sā-i placā vrînd),
Încît omul de mirare, de durere stāpînit,
Strigā, se vaitā tare: "Sāriti, cā m-a prāpādit!"
Slugile alerg îndatā, cā e māgar îi aratā,
Cu tufele-i multumesc.
Nu siliti natura; Veti fi neplācuti
Cu talentul care nu sînteti nāscuti.

 

A BLESTEMA, BLESTEMARE.

Prin sîngele Sāu, pe Cruce, Hristos va ridica un popor nou, binecuvîntat, pe care nimeni nu poate sā-l blesteme (Numeri 22:12).
"Îl vād, dar acum încā nu este; îl privesc dar nu de aproape; o stea rāsare din Iacob";
Cel proorocit de Balaam, steaua lui Iacob, Domnul Hristos, a adus binecuvîntarea peste poporul Sāu crestin.
Este adusā în discutie problema "legāturilor" omenesti, fie ele arhieresti or altfel, care nu sînt in concordantā cu jertfa Domnului Hristos sau spiritul crestin.

Îndemnuri hristice:
"Eu vā spun: Iubiti pe vrājmasii vostri,
binecuvîntati pe cei ce vā blesteamā,
faceti bine celor ce vā urāsc si
rugati-vā pentru cei ce vā vatāmā si vā prigonesc' (Matei 5:44).
"Aceasta este porunca Mea: Sā vā iubiti unul pe altul asa cum v-am iubit Eu pe voi" (Ioan 15:12)
"Nu poate aceeasi limbā sā binecuvinteze si sā blesteme"(Iacob,3:10)
"Cînd suntem blestemati, noi binecuvîntām"( 1 Corinteni 4:12)
"Am iesit de sub blestemul legii si am intrat sub mila"( Galateni 3:13).
"Cind tratezi o fiinta omeneasca mai jos de nivelul de "copil a lui Dumnezeu", nu faci numai o nedreptate, ci savirsesti un sacrilegiu.
Desacralizezi ceva sfint.
E ca si cum ai scuipa  pe Dumnezeu in fata"(
Desmond Tutu). 

 

ANTIM IVIREANUL BLESTEMAT / CATERISIT / AFURISIT / LEGAT TIMP DE 250 DE ANI.

 Antim, strāinul care a introdus limba românā în biserica românā, a fost blestemat de patriarhul ecumenic din Constantinopol pentru ''lipsā de respect fatā de turci".
"A murit în apropiere de Adrianopole, măcelărit și înnecat de turci în apele Tungiei, un afluent al rîului Marița, în drum de exil la Muntele Sinai. Nu se știe precis data decesului, dar ultimul document semnat de el este din 22 septembrie 1716. Se crede că această mișelie a avut loc din ordinul lui Nicolae Mavrocordat, primul domn fanariot, și cu încuviințarea Porții otomane.
În toamna lui 1966 au avut loc fesivități inițiate de răposatul Patriarh Justinian Marina, cu prilejul împlinirii a 250 de ani de la moartea Mitropolitului Antim.
Atunci s'a solicitat Patriarhiei Ecumenice să ridice osânda nedreaptă pronunțată la Constantinopol în august 1716 asupra lui Antim.
Ceea ce s'a și întâmplat în octombrie 1967, când o delegație în frunte cu Patriarhul Ecumenic Atenagora I-ul a vizitat Romania.
Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat pe Mitropolitul Antim Ivireanul, trecându-l în rândul sfinților, în anul 1992, fixându-i-se ca zi de pomenire în fiecare an data de 27 septembrie".
( Pr. Constantin Iana, Adelaide, Australia, "Antim Ivireanul").

 

urmarea-150x150Consiliul Parohial face publicā durerea si suferinta spiritualā care s-au abātut  asupra Bisericii "Sf. Dimitrie" din partea  conducerii bisericesti superioare prin:
- demiterea Consiliului ("gîndindu-Ne cu dragoste la mîntuirea sufletului lor"),
- cuvinte grele si
- blesteme arhieresti ("māsuri duhovnicesti extreme").

Atitudinea este contrarā:
- atît duhului Sfintei Evanghelii a Domnului Hristos
( dupā cum  a precizat Pr. Ion Armasi, Secretar de Cancelarie, Patriarhia Românā)
- cît si legilor Australiei
( conform precizārilor de la "Department of Justice and Attorney General, 
 Office of Fair Trading, Queensland", cît si 
 "Department of Justice, Consumer Affairs Victoria"). (10/06/2012).

 

Archived Inspiration

SFD Log In