Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-08-16 at 10.34.44 pmVĀDUVA DIN SAREPTA SIDONULUI  (3 Regi 18)

Aceastā vāduvā pāgînā mai avea numai un pumn de fāinā si un pic de untdelemn, destul sā gāteascā ultima masā pentru ea si copilul ei, pe vremea secetei de trei ani si sase luni in timpul regelui Ahab.
Profetul Ilie (875 î. H.) o încurajeazā sā nu-si piardā nādejdea, dar sā pregāteascā mai întîi, din putinul ei, o micā pîine pentru el.
Sā pui profetul lui Dumnezeu mai presus de copilul tāu? Cînd nu ai deajuns pentru tine si copilul tāu?
Stiti istoria: Dumnezeu a înmultit fāina si untuldelemnul pentru un timp îndelungat.

Tare dragā i-a fost Domnului Hristos istoria acestei vāduve din timpul lui Ilie.
Cînd a adus-o ca dovadā cā mai multā credintā au pāgînii decît poporul ales, Domnul Hristos era sā-si piardā viata (vezi Luca 4:25), cînd consātenii din Nazaret L-au luat pe sus si au vrut sā-L arunce în prāpastie de pe Muntele Cāderii (The Mount of the Precipice).
Screen Shot 2016-08-17 at 12.55.17 am MUNTELE CĀDERII

 

 

 

 

 

Screen Shot 2016-10-07 at 9.48.45 pm

PIATRA DIN MOAB sau 'The Moabite Stone' sau 'Mesha Stele'.

 Regele Omri si fiul lui, regele Ahab, din vremea lui Ilie sînt mentionati nu numai in Biblie (3 Regi), ci si pe 'Piatra din Moab' unde scrie cā regele Moabului, Mesha, se revoltā si "Israel este înfrînt".
Se mentioneazā:
'casa lui Omri',
Yahweh (numele cel sacru al lui Dumnezeu), si
Israel (regalul din Nord).
Piatra a fost descoperitā in 1868 de misionarul german Klain in Dhiban în Iordania.

Screen Shot 2016-10-07 at 9.52.51 pm 
INSCRIPTIA TEL DAN.

"Am omorît pe fiul lui Ahab, regele lui Israel
si am omorît si pe Acaziahu, fiul lui Iorm, rege al Casei lui David!"
Asa scrie Inscriptia Tel Dan din muzeul din Ierusalim, partial refācutā de francezul André Lemaire.

Archived Inspiration

SFD Log In