Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2017-06-17 at 7.19.11 pm'NEVER LOVE ANYONE WHO TREATS YOU LIKE YOU'RE ORDINARY'  Oscar Wilde

 

Apostolul Filip se gîndeste imediat la cost (Matei 14;14).
El calculeazā cîte zile muncā ar fi necesare sā hrāneascā miile de oameni. "Este imposibil!"
Domnul Hristos gîndeste altfel; El face imposibilul.
"Nu prin putere, nici prin tārie, ci prin Duhul Meu" - zice Domnul (Zaharia 4:6)

De remarcat însā este faptul cā Domnul apeleazā la ajutorul apostolilor, ca ei sā distribuie pîinea poporului.
Ei dau ceea ce au primit, fiind dependenti de Domnul.
Dumnezeu si azi are nevoie de oameni care sā dea ceea ce au primit in dar...

Minunea relatatā de Matei este presentatā si de Ioan în cap 6, cu precizarea cā Domnul face legāturā cu "Pîinea ce vine din cer" si cu necesitatea de a mînca trupul Lui si a bea sîngele Lui pentru a avea viata vesnicā. Multi dintre ucenicii Lui au gāsit aceastā învātāturā foarte grea de înteles si L-au pārāsit. Este de înteles confuzia si cearta dintre uncenici  - cuvintele Domnului sunau neobisnuit; si totusi, învātātura despre Trupul si Sîngele Domnului (Cina cea de Tainā)  este o invātāturā centralā în Ortodoxie. Noi credem cā Hristos este prezent real si ne hrāneste cînd sāvîrsim Sf Liturghie împreunā, cînd pîinea si vinul se trasformā în Trupul si Sîngele Domnului Hristos.

 

FILOTEI MONAHUL, sfîrsitul sec. 14, Tara Româneascā
În Tara Româneascā si în Moldova, limba slavā (slavona) a avut un rol cultural si religios major datoritā faptului cā singurele scoli din acea vreme unde se putea învāta carte  erau în sau pe lîngā mānāstiri. Din aceleasi motive, pentru o perioadā lungā de timp, lucrārile sau tipāriturile din aceste tāri au fost majoritar cārti religioase, iar primii autori au provenit din mediul bisericesc.
Limba slavonā ( bulgara veche), folositā la slujbele bisericesti, a ajuns sā fie si limba în care erau scrise actele oficiale emise de domnitorii sau de boierii din cele douā tāri românesti.
Un exemplu de autor din mediul religios este Filos care pentru o perioadā a fost logofāt al domnitorului Mircea cel Bātrîn (1386-1418), iar apoi s-a cālugārit la Mānāstirea Cozia sub numele de Filotei. El a trāit in a 2-a jumātate a sec. al 14-lea si inceputul sec. al 15-lea, fiind primul autor cunoscut din tārile române. În jurul anului 1400, Filotei a scris o serie de imnuri religioase (Pripeale) care se cîntā si azi la marile sārbātori ale Bisericii Ortodoxe.
Cele 33 de imnuri sunt organizate conform calendarului bisericesc ortodox si slāvesc in versete scurte evenimentele principalelor sārbātori religioase si pe unii sfinti.
Acestea s-au rāspîndit si la slavii sudici ( bulgari, sîrbi) si la cei rāsāriteni (rusi).
Imnurile au fost tipārite pentru prima datā la Venetia in anul 1536 si retipārite tot aici in anul 1547.
Pripealele scrise de cālugāarul Filotei s-au aflat si in Sbornicul imprimal de diaconul Coresi de Sebes (jud. Alba) în 1580. (Personalitāti care au marcat Cultura Româneascā, Aquila, 2017).

 

Archived Inspiration

SFD Log In