Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2017-04-20 at 9.13.05 pmTataie, spune-mi istoria lui Toma, te rog.

Dragā nepoate, Toma are o istorie foarte interesantā.
Dupā înviere, Toma atinge pe Iisus care a devenit Hristos, o persoanā care nu mai este sub timp si spatiu, sub suferintā sau moarte. Acum, Toma îl vede pe Domnul ca Mîntuitor, Mesia, Fiul lui Dumnezeu.
Cu noua credintā de dupā înviere, el si ceilalti ucenici pot privi la faptele si învātāturile Domnului într-o nouā luminā.
Întîlnirea cu Domnul înviat a fost foarte diferitā de cea dinainte de moartea Lui. Domnul nu s-a "întors la ai Sāi" ca dintr-o cālātoie;
întîlnirea a fost realā, poate cea mai adînc realā vreodatā, însā pe alt plan al realitātii.
Întînirile de dupā înviere nu au fost experiente de acces public:
- Sinedriul si Ana nu mai pot sā-L judece pe Iisus;
- Pilat nu mai are "puterea" sā-L condamne la moarte;
- Domnul nu mai poate fi supus brutalitātii soldatilor romani.
- Iisus nu mai merge pe drumurile prāfuite ale Galileii, nu mai învatā în curtea templului, nu mai stā la masā cu vamesii.
Desi întîlnirea cu Domnul înviat e realā si profundā, ucenicii nu pot sā aducā dovezi vizibile cā Iisus este viu.
Hristos este complet transformat si poate fi vāzut numai cu ochii credintei.
Giulgiul a rāmas pe piatra mormîntului, marama e înfāsuratā separat (Ioan 20:7).

Hristos a iesit de sub timp si spatiu.
Cercetārile stiintifice au demonstrat unitatea si dependenta reciprocā a spatiului si a timpului, dependenta lor de miscare si de structura si organizarea nivelurilor existentei.
"Lumea s-a creat nu în timp, ci împreunā cu timpul"( Augustin, Cetatea lui Dumnezeu).
Dupā înviere, Hristos a iesit din spatiu si din timp si s-a reintors la starea initialā de dincolo de bine si de rāu.
Arhitectul a pārāsit casa, pictorul a lāsat tabloul si pensula. (Un seminarist, 1967).

 

Archived Inspiration

SFD Log In