Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2015-08-09 at 5.37.03 pm  "Hainele cele noi ale împāratului", dupā Hans Christian Andersen.

În aceastā poveste este vorba despre un print cāruia îi placea mult sā se îmbrace.

   Doi smecheri au venit sā-i spunā cā ei sunt mesteri în croit haine, cu specificarea cā cine nu vede hainele croite de ei nu are minte în cap.
Împaratul i-a angajat sa-i faca o hainā. Ei s-au apucat sā teasā, i-au cerut mātase si fire de aur,dar ei o bāgau în buzunare si nu teseau nimic.
Împaratul s-a dus sā vadā ce au lucrat,dar el nu a vazut nimic. L-a trimis pe un sfetnic sā se uite si el. Cînd sfetnicul s-a dus la atelier, nu a vāzut nici el nimic, dar s-a gîndit sā spunā cā e o haina minunatā, de fricā sā nu fie învinuit cā nu are minte în cap.
A trimis trimis si un al doilea sfetnic sā se uite; si el a spus cā vede haina; numai împaratul nu o vedea.
Asa ca împaratul a luat pe toatā lumea din palat si pe cei doi sfetnici, au ajuns la atelier si i-a intrebat pe oameni dacā  haina e frumoasā. Toti au spus cā da, dar numai el nu o vedea. Împaratul s-a "îmbrācat"  si a întrebat dacā îi stā bine - toti au rāspuns cā e minunatā !.
Au plecat la paradā.
În plinā audientā, un copil a strigat ; - "Împāratul este gol, Împāratul e dezbracat"! Atunci  toti oameni au început sā rîdā si au avut curajul sa spunā cu voce  tare ceea ce vedeau.

 

Scan 142950003-1home  ACEASTĀ DUMINICĀ ESTE ÎNCHINATĀ LUI LAZĀR,  "OMUL STRĀZII".

LIFELINE - CRISIS SUPPORT, SUICIDE PREVENTION : PH 131114

KIDS HELPLINE : PH 1800551800

DOMESTIC VIOLENCE HOTLINE : PH 1800 811811

SEXUAL ASSAULT, DOMESTIC AND FAMILY VIOLENCE SUPPORT: PH 1800737732

24 HOURS GENERAL HEALTH ADVICE:PH 13432584

GAMBLING HELPLINE :PH 1800858858

ALCOHOL AN DRUG INFO SERVICE :PH 1800177833

FOOD VAN AND STREET DICTOR LOCATION : PH 1800474753

 

 

Archived Inspiration

SFD Log In