Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-08-03 at 8.19.16 pm     "VisuI lui Iacob"

IACOB, persoanā si nume (Facere 27).
Iacob si Esau au fost  frati gemeni, nāscuti în 2006 î. H. din parintii Isac si Rabeca.

"Numele lui Iacob derivā din 'cel ce tine cālcîiul' (Pācalā, viclesug), pentru cā s-a nāscut tinîndu-se de cālcîiul fratelui geamān Esau, care venise primul pe lume.
Încā de la nastere, Iacob a cāutat suprematia si s-a luptat sā obtinā dreptul de întîi nāscut.
Mama Rebeca l-a favorizat pe Iacob si a conspirat sā-i ajute sā-l pācāleascā pe Esau.
La capātul unui drum lung, numele lui Iacob si destinul lui îl apāsau, chiar cînd totul era sā se schimbe.
Pācalā si pācālit, Iacob ajunsese la capātul puterilor.
Fugise de acasā dupā ce-l pācālise pe tatāl sāu Isac si furase binecuvîntarea fratelui sāu Esau;
La rîndul sāu fusese pācālit de unchiul sāu. Laban îl pācālise cu fetele sale pentru care muncise mult timp ca sā  plāteascā dota de cāsātorie, cu turmele de oi, cu plata pentru muncā, cu binecuvîntarea cuvenitā.
Chiar dupā ce Iacob a cāpātat alt nume, Israel, i-a trebuit multā vreme ca sā spele urmele de Pācalā si pācālit din identitatea lui.
Dupā 2,000 de ani, Domnul Hristos face o glumā despre viata lui Iacob. Cînd îl întîlneste pe Natanael, Domnul spune:' Iatā un israelitean in care nu e nici un Iacob (Pācalā)(Ioan 1:47).
Pentru patriarhul Iacob nu au fost o glumā consecintele pācālelilor - si copiii au crescut în arta pācālelii si ei l-au fācut sā creadā cā Iosif a fost mîncat de fiarele sālbatice, cînd i-au arātat o hainā stropitā cu sînge de miel.
În cele din urmā, viata lui Iacob a fost ca o hainā vārgatā de o binecuvîntare sfîsiatā;
O poveste a unui om în luptā cu oamenii, cu Dumnezeu, cu el însusi;
O împletire a numelui cu o binecuvîntare schioapā, ca soldul lui dislocat în lupta cu îngerul (Facere 32:25)" (Anne Hamilton, God's Poetry)

 

Anul 2000 î. H., simetric, cu secolul 21 dupā Hristos. Axa timpului este Betleemul!

Iacob primeste poruncā ( Facere 35:1) sā ridice jertfelnic la Betel (Luz) lui Dumnezeu, si sā lepede dumnezeii cei strāini; 
Betel a fost locul unde Dumnezeu i s-a arātase lui Iacob  cînd fugea de fratele sāu Esav.
Atunci a murit Debora, doica Rebecāi, si a fost îngropatā mai jos de Betel, sub un stejar, "Stejarul Plîngerii".
Tot la Betel Dumnezeu îi schimbā numele lui Iacob in Israel.


Screen Shot 2016-09-21 at 9.25.48 pm În jurul anului 2000 î. H. se ridicā Stonehenge în Anglia, centru religios de închinare, jertfā si îngropare.

Archived Inspiration

SFD Log In