Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

churchlogoCUVIOSUL DIMITRIE CEL NOU DIN BASARABI (27 OCT).

CÎNTECUL AL II-lea (Asupra nādejdii în Dumnezeu), de Antioh Dimitrievici Cantemir (1709 - 1744)

Amice, seama ia la zburātoare,
Nu seamānā, nu secerā, nu arā.
Dar hranā Cel-de-sus cu-ndestulare
Le dā oricînd, si viata li-i usoarā.

Sau iatā crinul cîmpenesc: nu tese
Si nici nu toarce: Înteleptul rege
Avu-n Sion vesminte mai alese
în slava sa? Ascultā astā lege.

Pe care firea a-mplîntat-o-n inimi,
Iar Dumnezeu în carne, si-ntr-acele
Tu calea dreaptā si cinstitā tine-mi,
Fugind departe de-ale lumii rele.

Tu lasā-n seama Celui ce ne mînā
Orice alt gînd, cāci El de vrea, coboarā
Si trāsnetul, iar groaznica furtunā
O schimbā în frumoasā zi de varā.

Nu sta sā afli ziua care vine
Ce-o sā aducā, har ceresc socoate
Oricare zi, si spre al obstii bine,
Precum si-al tāu, trāieste-le pe toate.

Cāci îti cunoaste, Domnul, trebuinta,
Avea-vei, deci, si straie, si mîncare,
Cine-I primeste preasmerit vointa
Afla-va-n EL nādejde si-ntremare.

 

Archived Inspiration

SFD Log In