Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh


Screen Shot 2016-08-03 at 8.48.07 pm 
MOISE se traduce 'scos din apā';
nāscut  in 1526 î.H;
Exodul din Egipt 1446 î.H.

Moise este, fārā îndoialā, cel mai important caracter din Pentateuh (primele 5 cārti Bibliei), dacā nu din întreg Vechiul Testament : 'Nu s-a mai ridicat un alt profet ca Moise, cu care Dumnezeu a vorbit fatā cātre fatā' (Deuteronom 34:10). Nāscut dintr-o familie din tribul lui Levi, crescut si educat ca un egiptean de fiica faraonului, Moise a fost persoana cea mai potrivitā care sā negocieze eliberarea evreilor din robia egipteanā.
Eveniment dupā eveniment, Moise aratā o energie care face minuni, are dotare profeticā si este atît de intim cu Dumnezeu.
Desi realizeazā lucruri mari, Moise nu-si pierde fata umanā:
- nu este confident in vorbire (Iesire 4:10);
- se supārā pe poporul sāu (17:4);
- negociazā cu Dumnezeu cu dragoste de popor (32:11).
Nobil dar îndurerat, Moise este prezentat elegant in pasajul mortii privind de departe pāmîntul fāgāduintei. A fost un om cu perseverentā si credintā care a lāsat pe Dumnezeu sā lucreze prin el.

Un profet este vocea lui Dumnezeu, si Moise a fost vocea lui Dumnezeu, care a modelat poporul Israel ca popor al Legāmîntului si al Decalogului.
Toti marii conducātori care au urmat au fost comparati cu Moise.
În Noul Testament, chiar Domnul Hristos este comparat cu Moise.

 • Vremea lui Moise - Faptele Apostolilor, cap 7:
 • 20 Pe* vremea aceasta s-a născut Moise, care era** frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său. * Exod 2:2; ** Evr 11:23;
 • 21 Şi când a fost* lepădat, l-a luat fiica lui Faraon şi l-a crescut ca pe copilul ei. * Exod 2:3-10;
 • 22 Moise a învăţat toată înţelepciunea egiptenilor şi era puternic* în cuvinte şi în fapte. * Luca 24:19;
 • 23 El* avea patruzeci de ani când i-a venit în inimă dorinţa să cerceteze pe fraţii săi, pe fiii lui Israel. * Exod 2:11; Exod 2:12;
 • 24 A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit şi a omorât pe egiptean.
 • 25 Credea că fraţii lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea, dar n-au priceput.
 • 26 A* doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor şi i-a îndemnat la pace. ‘Oamenilor’, a zis el, ‘voi sunteţi fraţi; de ce vă nedreptăţiţi unul pe altul?’ * Exod 2:13;
 • 27 Dar cel ce nedreptăţea pe aproapele său l-a îmbrâncit şi i-a zis: ‘Cine* te-a pus pe tine stăpânitor şi judecător peste noi? * Luca 12:14; Fapte 4:7;
 • 28 Vrei să mă omori şi pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean?’
 • 29 La* auzul acestor vorbe, Moise a fugit şi s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii. * Exod 2:15; Exod 2:22; Exod 4:20; Exod 18:3; Exod 18:4;
 • 30 Peste* patruzeci de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. * Exod 3:2;
 • 31 Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta şi, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului,
 • 32 care i-a zis: ‘Eu* sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.’ Şi Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite.
 • * Mat 22:32; Evr 11:16;
 • 33 Domnul* i-a zis: ‘Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt.
 • * Exod 3:5; Ios 5:15;
 • 34 Am* văzut suferinţa poporului Meu, care este în Egipt, le-am auzit gemetele şi M-am coborât să-i izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt.’ * Exod 3:7;
 • 35 Pe acest Moise de care se lepădaseră ei, când au zis: ‘Cine te-a pus pe tine stăpânitor şi judecător?’ Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor şi izbăvitor, cu ajutorul* îngerului, care i se arătase în rug. * Exod 14:19; Num 20:16;
 • 36 El* i-a scos din Egipt şi a făcut** minuni şi semne în Egipt, la Marea Roşie şi†† în pustie, patruzeci de ani. * Exod 12:41; Exod 33:1; ** Exod 7:11; Exod 7:14; Ps 105:27; Exod 14:21; Exod 14:27-29; †† Exod 16:1; Exod 16:35;
 • 37 Acest Moise a zis fiilor lui Israel: ‘Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre fraţii voştri un proroc* ca mine: de el** să ascultaţi.’ * Deut 18:15; Deut 18:18; Fapte 3:22; ** Mat 17:5;
 • 38 El* este acela care, în adunarea israeliţilor din pustie, cu îngerul** care i-a vorbit pe muntele Sinai şi cu părinţii noştri, a primit cuvinte†† vii, ca să ni le dea nouă.
 • * Exod 19:3; Exod 19:17; ** Isa 63:9; Gal 3:19; Evr 2:2; Exod 21:1; Deut 5:27; Deut 5:31; Deut 33:4; Ioan 1:17; †† Rom 3:2;
 • 39 Părinţii noştri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit şi, în inimile lor, s-au întors spre Egipt

 

 

Screen Shot 2016-10-01 at 6.11.59 pmHyksos - Israel în Egipt.


Hyksos au fost un grup mixt de Semiti si Asiatici care s-au stabilit in  nordul Egiptului în secolul 18 î. H.
In 1630 î.H. ei au acaparat puterea, si Regii Hyksos au guvernat Egiptul ca a 15-a dinastie (c. 1630-1521 î. H.).

 Numele Hyksos a fost folosit de istoricul egiptean  Manetho ( 300 î.H.) care (dupā cum mentioneazā istoricul evreu Josephus in secolul 1 dupā Hristos), a tradus cuvîntul Hykos ca 'regii pāstori' sau 'pāstorii captivi'.
Josephus dorea sā  demonstreze vechimea anticā a evreilor si asa sā identifice Hyksos  cu evreii Vechiului Testament.
Mullti istorici nu sunt de acord cu aceastā teorie, desi ei admit cā este posibil ca evreii sā fi venit in Egipt în perioada Hyksos  ori cā o parte din Hyksos sunt strāmosii unor triburi de evrei.

"Hyksos"  a fost probabil un termen egiptean pentru 'regi strāini' (heqa-khase) si era folosit in sensul de dinastie strāinā si nu natiune.

(Michael Kerrigan, The ancients in their own words, 2009)

 

Archived Inspiration

SFD Log In