Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-08-22 at 8.15.28 pm  GROAPA LEILOR

 

• Daniel este un caracter biblic care pre-închipuie pe Mesia.
Este supranumit 'cel nevinovat'.
Episodul judecātii lui Daniel si aruncarea lui in groapa leilor aminteste judecarea Domnului Hristos in fata lui Pontius Pilat;
scāparea de la moarte sigurā în gura leilor, se aseamānā cu învierea lui Hristos.

• Groapa leilor este si un simbol al supravietuirii lui Daniel in captivitatea Babilonului, unde Dumnezeu l-a protejat datoritā credintei lui puternice.

• Desi în vîrstā de 80 de ani, el refuzā sā abandoneze pe Dumnezeu si sā-si schimbe credinta. Agonia mortii nu este mai tare decît nādejdea lui în Dumnezeu.

• Daniel nu este mentionat pe nume in epistola Apostolului Pavel cātre Evrei cap. 11, (galeria faimosilor credintei), dar în versetul  33 este mentionat ca profetul "care a închis gura leilor".

• Daniel a avut frati de suferintā / migranti pe  Shadrach, Meshach, and Abednego.

 

Poate cā înduri si tu chiar acum 'groapa leilor' / esti migrant si departe de familie, casā, cu singurā credinta si limba pārinteascā .
Iesirea stā nu în focalizarea pe situatia de fatā, ci pe Atotputernicul Dumnezeu.
Ai credinta cā El te va salva?

 

Screen Shot 2016-09-30 at 9.14.12 pm

O HARTĀ CU  BABILONUL CA CENTRU AL LUMII.
Este o piatrā din anul 600 î. H. care pune în centrul lumii orasul Babilon reconstruit de Nabopolassar si Nebuchadnezzar (Nabucodonosor).
Lumea are formā circularā si este înconjuratā de apā sāratā (marea). Chiar deasupra centrului lumii este un patrat( Babilonul) între douā linii verticale (Tigrul si Eufratul).
În partea de jos sunt reprezentate pāmînturile joase si mlāstinoase.

În 601 î.H. Nebuchadnezzar a incercat fārā succes sā invadeze Egiptul. Cînd evreii s-au revoltat cîtiva ani mai tîrziu, împāratul Babilonului le-a distrus Templul si a robit elita politicā si intelectualā, în ceea ce se cunoaste în istorie drept 'Robia Babilonicā'.

Babilonul reconstruit de Nabucodonosor a fost unul din cele mai spectaculoase orase din lume, cu 'grādinile suspendate' construite de împārat pentru sotia sa, Amytis din Media, cāreia îi era dor de muntii de acasā.

 

Screen Shot 2016-12-03 at 11.18.03 am

 

 

 

 

 

 Daniil-150x150  

DANIIL SIHASTRUL

Daniil Sihastrul s-a nāscut la începutul secolului al XV-lea, într-un sat din apropierea orașului Rădăuți si a decedat în 1496, la Voroneț.
A fost un pustnic ortodox român, duhovnic renumit, sfetnic al domnitorului Ștefan cel Mare (1457-1504) și egumen al Mănăstirii Voroneț.
El a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în ședința din 20-21 iunie 1992 a Sfântului Sinod, cu numele de "Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul" și ziua de prăznuire a fost stabilită la 18 decembrie.

Archived Inspiration

SFD Log In